راهبردهای دیپلماسی اقتصادی در دفاع اقتصادی

عنوان

یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌های اقتصادی از طریق کاهش آسیب‌پذیری و افزایش بازدارندگی اقتصادی کشور، دیپلماسی اقتصادی است.

باشگاه خبرنگاران پویا، جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیس با تحریم های اقتصادی ظالمانه و خصمانه دشمنان خود، در حوزه های تجاری، مالی، نفت و گاز، حمل و نقل، علم و فناوری و زیرساخت های ارتباطی مواجه بوده است. تحریم بر سازوکارهای و نهادهای اقتصادی کشور هدف تأثیر می گذارد و بسته به مقاوم بودن اقتصاد موجب شوک، اختلال، آسیب و بعضاَ بحران می گردد.

یکی از راهکارهای مقابله با تحریم های اقتصادی از طریق کاهش آسیب پذیری و افزایش بازدارندگی اقتصادی کشور، دیپلماسی اقتصادی است. دیپلماسی اقتصادی تلاقی دو حوزه اقتصاد و روابط بین المللی و خارجی است. دیپلماسی اقتصادی به دنبال تبدیل کردن منابع قدرت درون زای حوزه اقتصاد به قدرت واقعی و در نتیجه افزایش اقتدار اقتصادی کشور است. نیاز اساسی دراین باره مشخص شدن اصول و راهبردهای دیپلماسی اقتصادی با وجود نقش آفرینان بسیار و گستردگی فعالیت ها است، که بر اساس آن بتوان دفاع اقتصادی از جمهوری اسلامی ایران را محقق کرد.

جایگزین نمودن کشورهای سازمان همکاری شانگهای، با توجه به اتفاقات منطقه ای و افزایش روابط راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهایی مانند روسیه، چین و هند می تواند آسیب های ناشی از تحریم های اقتصادی را کاهش دهد و قدرت منطقه ای کشور را افزایش دهد.  

پرداختن به اصل مفهوم یکی از ضرورت هایی است که اشتباهات محتمل در سیاست گذاری را کاهش می دهد. از این جهت به برخی از مهمترین تعاریفی که از دیپلماسی اقتصادی شده است، در ادامه می آید:

بعد از پایان جنگ سرد شرایط جدیدی در نظام بین الملل ایجاد شده است. اقتصاد و منافع اقتصادی نقشی محوری در سیاست های جهانی پیدا نموده اند. دولت ها دیگر اکنون تنها بازیگران عرصه بین الملل نیستند و شرکت های چندملیتی، سازمان های غیردولتی و حتی افراد در نظام بین الملل رو به افزایش است.

دیپلماسی اقتصادی در اصل ارتباط بین موضوعاتی است که هدف اصلی آنان تاثیرگذاشتن بر تصمیم های برون مرزی در فعالیت های اقتصادی است. (فعالیت هایی مانند صادرات، واردات، سرمایه گذاری، اعطای وام و کمک ها و مهاجرت که توسط دولت ها و بازیگران غیردولتی دنبال می شود).

دیپلماسی اقتصادی یک موضوع میان رشته ای با زمینه های اقتصاد بین المللی، اقتصاد سیاسی بین المللی و ادبیات روابط بین الملل است. افزایش توجه به دیپلماسی اقتصادی با هدف نفوذ بر فعالیت های اقتصادی برون مرزی ای می باشد که که توسط دولت ها و بازیگران غیر دولتی دنبال و پیگیری می گردد. دیپلماسی اقتصادی از روابط حکومت و نفوذ حکومت به منظور تحریک نمودن تجارت و سرمایه گذاری بین الملل و پوشش دادن محدوده وسیعی از نمایندگان بین المللی (از قبیل سفارت خانه ها ، کنسول گری ها و دیگر امکانات و تسهیلات حمایت کننده تجارت) و نهادهای داخلی (از قبیل دفاتر توسعه سرمایه گذاری و صادرات) و فعالیت های دو جانبه دیپلماتیک (از قبیل تجارت و ملاقات دولت ها) استفاده می نماید. دیپلماسی اقتصادی مرزهای وسیعی دارد و در آن موضوعاتی همچون اقتصاد، سیاست، دیپلماسی استراتژیک و سایر سازوکارهای بین المللی بحث می شود.

دیپلماسی اقتصادی به آن بخش از فعالیت های اقتصادی در روابط خارجی یک دولت اطلاق می شود که بر شناسایی و ایجاد فرصت های اقتصادی به ویژه در حوزه به کارگیری فرصت ها و مزیت های جهانی و کسب سهمی در بازارهای صادراتی برای تولید داخلی تأکید دارد.اولویت یافتن ملاحظات اقتصادی و تقدم منافع ملی با افزایش فعالیت های ناظر بر تعاملات دوجانبه و چندجانبه اقتصادی، ارتقاء روابط و همکاری با نهادهای مالی جهانی و منطقه ای در جهت بهره گیری از جایگاه آنان در فرآیندهای مذاکرات همه در راستای دیپلماسی اقتصادی اهمیت پیدا می کند. 

عوامل زیر موجب افزایش نقش دیپلماسی اقتصادی در سیستم نوین اقتصادی بین المللی گردیده است:

1. بین المللی کردن فرایند ها و تقویت وابستگی متقابل سیستم اقتصادی جهان به سمت ادغام منطقه ای و جهانی.

2.گسترش سریع حوزه اقتصاد بازار، آزادسازی اقتصادی و واکنش های ایشان از طریق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی.

افزایش تعداد شرکت های اقتصادی جهانی از قبیل شرکت های فراملیتی، بانک ها، گروه های سرمایه گذاری تأثیر جدی بر سیاست های جهان و روابط بین الملل دارند. افزایش وابستگی اقتصادهای کشورهای تازه استقلال یافته به بازارهای جهان، سرمایه گذاری ها، تکنولوژی ها آنها را وادار می کند تا موقعیت شان در مشکلات نظامی و سیاسی بین المللی را تصحیح نمایند.

3. جهانی سازی اقتصاد جهانی؛ این نقش در یک سطح کمی و کیفی جدیدی، با ترکیب فرایند عمیق بین المللی کردن نیروهای فعال و تمایل شرکت های بین المللی به منظور وابسته کردن این فرایند ها به اهداف شان برای تقویت نمودن موقعیت پیشرو در بازار جهانی افزایش یافته است. افزایش اهمیت دیپلماسی اقتصادی به عنوان عاملی که به رشد جهانی شدن کشورها کمک می کند در حقیقت تمایل آن دسته از کشورهایی که می خواهند مزایای جهانی شدن را برای خود انحصاری نمایند، بی اثر می کنند.

4. اتخاذ روش های مدیریتی پیشرفته، انرژی کارآمد و تکنولوژی های جدید، سرمایه گذاری خارجی رشد همکاری بین کشورها و سازمان های بین المللی را تضمین می کند.

5. پیشرفت نوآوری در اقتصاد کشورها؛ در حقیقت کشور ها نیاز دارند یک تصویر مثبت از خود ایجاد کنند بنابراین جذب توریسم خارجی یک عامل تعیین کننده رشد اقتصادی و جذب سرمایه خارجی برای کشور قلمداد می گردد. 

مفهوم دیپلماسی اقتصادی زمانی می تواند در سیاست خارجی به کار گرفته شود که در وهله اول چالش های سه گانه فراروی خود را مدیریت و رفع نماید. این چالش ها عبارتند از: تنش میان امور سیاسی و اقتصادی ،تنش میان فشارهای بین المللی و داخلی ، تنش میان حکومت و سایر کنشگران مثل بخش خصوصی و سازمان های دولتی وحریم مالی.

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

رهبر انقلاب در دیدار مدال‌آوران بازی‌های آسیایی:

گوشمالی سختی به عوامل بزدل حادثه تلخ اهواز خواهیم داد

سازمان قضایی نیروهای مسلح حادثه تروریستی در اهواز را بررسی کند

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امنیت مردم به هیچ عنوان قابل مجامله و تسامح نیست، به سازمان قضایی نیروهای مسلح دستور داد که علل وقوع حادثه تروریستی در اهواز را به دقت بررسی کند و در عین حال تاکید کرد که این عملیات به لحاظ نظامی هیچ گونه ارزشی نداشته است.

حمایت سازمان ملل از عاملان حمله تروریستی اهواز

حادثه جنایتکارانه روز ۳۱ شهریور امسال در اهواز، در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، اتفاق جدیدی نیست. ملت ما در طول ۴۰ سال گذشته تنها توسط مزدوران منافق و سایر گروهک‌های تروریستی، قریب به ۲۰ هزار شهید را تقدیم کرده است. این حادثه اخیر، بخشی از زنجیره عملیات تروریستی علیه نظام ماست که با رهبری آمریکا و موتور تحریکی صهیونیست‌ها و امکانات مالی مزدوران آمریکا و صهیونیسم در منطقه و با بکارگیری عناصر مردود و مطرودی که در جامعه وجود دارند، شکل گرفت.

رپرتاژ رسانه‌های حامی دولت برای اتفاقی که زنگنه در آن هیچ نقشی نداشت!

دهمین نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیراوپک در شرایطی دیروز با مخالفت عربستان و روسیه با افزایش تولید نفت پایان یافت که برخی از رسانه‌های حامی دولت دلیل این اتفاق را غیبت زنگنه در این نشست دانستند

مهم‌ترین مطالب سرویس

انفعال دیپلماسی وزیر نفت در آستانه آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا؛
رپرتاژ رسانه‌های حامی دولت برای اتفاقی که زنگنه در آن هیچ نقشی نداشت!
در یک مناظره تلویزیونی بررسی شد؛اماواگرهای الحاق ایران به گروه ویژه اقدام
ایران با پذیرش شرایط FATF بازهم از لیست سیاه خارج نمی‌شود
نسیم آنلاین بررسی می‌کند
مخاطرات اقتصادی نداشتن سفیر در هند و چین
شیران عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با نسیم
اجرای کامل برنامه اقدام FATF نفعی برای ایران ندارد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با نسیم آنلاین:
الحاق به کنوانسیون­‌های FATF هیچ اثر مثبتی برای ایران ندارد
زاهدی‌فر در امارات است یا گرجستان؟
پشت‌پرده کلاه‌برداری خانوادگی سکه ثامن
شبکه کانون های تفکر ایران با انتشار گزارشی پیشنهاد داد:
راهکار تامین مالی محور ریلی شلمچه-بصره توسط بخش غیردولتی ایران
کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با انتشار گزارشی تاکید کرد:
اصلاح تعرفه مشترکین پرمصرف خانگی بهترین راه حل بحران خاموشی های در کشور
در نامه‌ مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران به زنگنه مطرح شد:
خواب سنگین وزارت نفت درباره تحریم های نفتی پایان یابد
نقدی بر یکی از بهانه های وزارت نفت برای بی اعتنایی به فروش نفت در بورس
آیا نفت ایران شناسنامه خاص و یکتا (DNA) دارد؟
نرخ دستور ارزی خلاف سیاست‌های کلان اقتصادی بود
مصباحی مقدم:‌ دلار ۴۲۰۰ تومانی، نسنجیده بود
جمشید پژویان:‌ دلار ۴۲۰۰ تومانی خزانه را خالی کرد
جهانگیری باید استعفا دهد
سیاست گذاری غلط دولت عامل رانت‌ خواری در پتروشیمی‌ها
۹ ماه یارانه نقدی مردم به جیب چند واحد پتروشیمی می‌رود!
راهکار کنترل قیمت مسکن و اجاره بها چیست
حباب قیمت مسکن می‌ترکد
خیانت تیم اقتصادی دولت و جامعه دانشگاهی در ماجرای برجام در گفتگو با حسن عباسی:
به روحانی القا کردند مشکلات اقتصادی با مذاکره حل می‌شود
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین