"حکایت کشف حجاب"/ همه کتاب‌های منتشر شده برای قیام گوهرشاد

قیام گوهرشاد

رضاشاه در سال‌های آغازین ورود به صحنه سیاست ایران، سیاست مذهبی خود را چنان تنظیم کرد که به نظر می‌رسید فردی دیندار و مقید به عمل به شعائر و احکام اسلامی و حفظ آنها است، اما ...

به گزارش «نسیم آنلاین»، «فرهنگ نیوز» نوشت:

مسجد گوهرشاد در سال 821 هجری قمری در ضلع جنوبی حرم مطهر علی‌بن موسی‌الرضا(ع) در مشهد به همت گوهرشاد آغا، همسر شاهرخ میرزا پسر امیر تیمور گورکانی به وسیله معمار معروف آن زمان، قوام‌الدین شیرازی بنا شد.

مسجدی که در زمان پهلوی نخست، مامن قیامی خونین در اعتراض به سیاست‌های فرهنگی و ضدمذهبی شد. رضاشاه در سال‌های آغازین ورود به صحنه سیاست ایران، سیاست مذهبی خود را چنان تنظیم کرد که به نظر می‌رسید فردی دیندار و مقید به عمل به شعائر و احکام اسلامی و حفظ آنها است. زمانی که وی پله‌های ترقی را سپری می‌کرد، خود را مسلمانی متعصب معرفی کرد؛ زیرا به ریشه‌دار بودن مذهب در میان مردم ایران به خوبی آگاه بود و از پیامدهای منفی مقاومت و تعارض با روحانیون و نیروهای مذهبی نیز اطلاع داشت.

با وجود این رضا شاه پس از بازگشت از ترکیه، به تأسی از غرب به اقداماتی دست زد از جمله این‌که همانند اروپایی‌ها دستور پوشیدن کلاه شاپو را صادر کرد (در قانون اتحاد لباس، کلاه پهلوی، کلاه رسمی بود و همه مردم ایران به جزء آنهایی که مشمول استثناهای آن قانون می‌شدند ملزم به سر گذاشتن آن بودند.) وی در فکر تغییر کلاه بود که در اول فروردین ماه 1314 این دستور را صادر کرد، ابتدا قرار بود کارمندان دولت، این نوع کلاه را استفاده کنند و دولت بخشنامه‌ای در این زمینه صادر کرد و سپس افراد دیگر ملزم به سر نهادن این کلاه شدند.

از طرفی به دلیل مخالفت برخی دولتمردان در استفاده از کلاه فرنگی، دولت ناچار شد که طی بخشنامه‌ای دیگر استعمال آن را برای مأمورین دولتی اجباری کند. کلاه پهلوی یک لبه بود اما کلاه شاپو تمام لبه که به آن کلاه لبه‌دار نیز می‌گفتند. استفاده از کلاه فرنگی در غرب رایج بود.

به هر حال در پی صدور این بخشنامه، کارمندان دولت چاره‌ای جز استفاده از آن را نداشتند، اما در شمال شرقی ایران (مشهد) روند قضایا به گونه‌ای دیگر بود. زمانی که دستور تغییر کلاه و پهلوی به به کلاه فرنگی از طرف دولت به استانداری خراسان رسید، فتح‌الله پاکروان برای اجرای آن مراتب را به کلیه ادارات و دوایر ابلاغ کرد، وی معتقد به برخورد با مردم و کسانی بود که این امر را اجرا نکنند، علاوه بر پاکروان به عنوان یک استاندار مقتدر، کینه‌جو و قدرت‌طلب که نماینده قشر جدید مدیران دست‌پرورده رضاشاهی، وجود مرجع تقلیدی بی‌اعتنا به حکومت و به شدت مقید به اصول شرع موجب شد که برقراری قانون تغییر لباس در این شهر متفاوت از سایر نقاط ایران باشد.

در سالروز قیام گوهرشاد به سراغ کتاب هایی رفتیم که با این موضوع نوشته شده است:
                    
• قیام گوهرشاد
سینا واحد - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل انتشارات و تبلیغات - 255 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1361 - 10000 نسخه - 160 ریال
 
• قیام گوهرشاد
سینا واحد - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 312 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1367 - 5000 نسخه - 550 ریال

• حجاب و کشف حجاب در ایران
فاطمه استادملک - موسسه‌ انتشارات‌ عطایی - 184 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 3000 نسخه - 550 ریال

• خشونت و فرهنگ (اسناد محرمانه کشف حجاب) (1313 - 1322)
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان اسناد و مدارک ملی ایران - 360 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 2650 ریال

• واقعه کشف حجاب اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصر رضاخان
- سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی - 484 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 2000 نسخه - 2500 ریال

• واقعه کشف حجاب اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصر رضاخان
به‌اهتمام:مرتضی جعفری ؛ به‌اهتمام:صغری اسماعیل‌زاده ؛ به‌اهتمام:معصوم فرشجی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی - 475 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 3000 نسخه - 4500 ریال

 • حکایت کشف حجاب
- موسسه فرهنگی قدر ولایت - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 3000 نسخه - 2500 ریال

• حکایت کشف حجاب "تهاجم فرهنگی غرب و کشف حجاب، دیدگاه اسلام و غرب در مورد زن و حجاب با استفاده..."
تدوین: موسسه فرهنگی قدر ولایت - موسسه فرهنگی قدر ولایت - 160 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 3000 نسخه - 3300 ریال

• کرمان در آئینه تاریخ: منتخبی از اسناد کشف حجاب در کرمان (1314 - 1348)
به‌اهتمام:مجید نیک‌پور - سازمان اسناد ملی ایران - 132 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 3800 ریال

• کشف حجاب از سوی رضاخان
تدوین: مرکزبررسی‌اسنادتاریخی - مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 3500 ریال

• حکایت کشف حجاب: خاطرات شاهدان اسناد و ریشه‌های کشف حجاب، دیدگاه اسلام و ...
گردآورنده: موسسه فرهنگی قدر ولایت - موسسه فرهنگی قدر ولایت - 192 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5100 نسخه - 5000 ریال

• تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد
- مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات - 666 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 29000 ریال

• کشف حجاب
فاطمه حیدریان - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 100 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 3000 ریال
 
• تاریخ جوان: کشف حجاب در ایران

- انتشارات موسسه‌ فرهنگی ‌هنری ‌جهان ‌کتاب - 144 صفحه - جلد 17 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5500 نسخه - 8500 ریال
 
• حکایت کشف حجاب "تهاجم فرهنگی غرب و کشف حجاب، دیدگاه اسلام و غرب در مورد زن و حجاب با استفاده..."
 موسسه فرهنگی قدر ولایت - 352 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3100 نسخه - 10000 ریال

• خاطرات سیاسی بهلول با نگاهی به قیام مسجد گوهرشاد
محمدتقی بهلول - پیام عترت - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 15000 ریال
 
• کشف حجاب: زمینه‌ها، واکنشها و پیامدها
مهدی صلاح - موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 25000 ریال
 
• خاطرات سیاسی بهلول با نگاهی به قیام مسجد گوهرشاد
محمدتقی بهلول - پیام عترت - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 4000 نسخه - 18000 ریال
 
• نشست تخصصی کشف حجاب: مجموعه سخنرانی‌ها و ضمیمه
- موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 10000 ریال

• خاطرات سیاسی بهلول با نگاهی به قیام مسجد گوهرشاد
محمدتقی بهلول - حضور - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 22000 ریال

• خاطرات سیاسی بهلول با نگاهی به قیام مسجد گوهرشاد
محمدتقی بهلول - پیام عترت - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 4000 نسخه - 18000 ریال

• قیام مسجد گوهرشاد به روایت اسناد
داود قاسم‌پور - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 26000 ریال

• خاطرات سیاسی بهلول با نگاهی به قیام مسجد گوهرشاد
محمدتقی بهلول - حضور - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3000 نسخه - 25000 ریال

• خاطرات سیاسی بهلول با نگاهی به قیام مسجد گوهرشاد
محمدتقی بهلول - حضور - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 3000 نسخه - 28000 ریال

• حکایت کشف حجاب (2-1) "تهاجم فرهنگی غرب و کشف حجاب، دیدگاه اسلام و غرب در مورد زن و حجاب با استفاده..."
- موسسه فرهنگی قدر ولایت - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2000 نسخه - 28000 ریال

• حکایت کشف حجاب (2-1) "تهاجم فرهنگی غرب و کشف حجاب، خاطرات و اسناد و مدارک خشونت رضاخان، دیدگاه اسلام و غرب در مورد زن و حجاب با استفاده..."
- موسسه فرهنگی قدر ولایت - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 2000 نسخه - 28000 ریال

• کشف حجاب
فاطمه حیدریان - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 9000 ریال
 
• حکایت کشف حجاب: تهاجم فرهنگی غرب و کشف حجاب، دیدگاه اسلام و غرب در مورد زن و حجاب با استفاده از بیانات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله)
تهیه و تنظیم: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت - موسسه فرهنگی قدر ولایت - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 2000 نسخه - 35000 ریال

• خاطرات سیاسی بهلول با نگاهی به قیام مسجد گوهرشاد
محمدتقی بهلول - حضور - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 3000 نسخه - 32000 ریال
 
• خاطرات سیاسی بهلول با نگاهی به قیام مسجد گوهرشاد
محمدتقی بهلول ؛ به‌اهتمام:احمد مقیمی ؛ ویراستار:علی جلالی - آرما - 360 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 40000 ریال
 
• خاطرات سیاسی بهلول با نگاهی به قیام مسجد گوهرشاد
محمدتقی بهلول ؛ به‌اهتمام:احمد مقیمی ؛ ویراستار:علی جلالی - آرما - 358 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 40000 ریال

• کشف حجاب
فاطمه حیدریان - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 124 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 3000 نسخه - 14000 ریال
 
• خاطرات سیاسی بهلول با نگاهی به قیام مسجد گوهرشاد
محمدتقی بهلول ؛ به‌اهتمام:احمد مقیمی ؛ ویراستار:علی جلالی - آرما - 384 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1000 نسخه - 50000 ریال
 
• خاطرات سیاسی بهلول با نگاهی به قیام مسجد گوهرشاد
محمدتقی بهلول ؛ به‌اهتمام:احمد مقیمی ؛ ویراستار:علی جلالی - آرما - 358 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1000 نسخه - 60000 ریال  

• حکایت کشف حجاب 2-1: تهاجم فرهنگی غرب و کشف حجاب، خاطرات و اسناد و مدارک خشونت رضاخان، دیدگاه اسلام و غرب در مورد زن و حجاب با استفاده..."
تدوین: موسسه فرهنگی قدر ولایت - موسسه فرهنگی قدر ولایت - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 2000 نسخه - 90000 ریال

• کشف حجاب
فاطمه حیدریان - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 3000 نسخه - 28000 ریال
 
• کشف حجاب: بازخوانی یک مداخله‌ی مدرن
فاطمه صادقی گیوی - نگاه معاصر - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 49000 ریال
 
• زن روز: گزارشی از کشف حجاب رضاخانی
الهام یوسفی - میراث اهل قلم - 96 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 26000 ریال
  
• قیام گوهرشاد
احمد پازوکی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی، موسسه فرهنگی هنری و انتشارات - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

چرا دولتی‌ها در مساله فساد نعل وارونه می‌زنند؟

دولت حق فرار از پاسخگویی درباره فساد و وضعیت اقتصادی کشور را ندارد

تکلیف اورژانسی دولت، مدیریت هوشمند جریان نقدینگی است

مسائل و معضلات فعلی اقتصادی کشور راه حل دارد و این راه حل هم با تغییر رویکرد و سیاست ها و اجرای برنامه های هوشمندانه در داخل کشور امکان پذیر است. واقعا انسان حسرت می‌خورد که ما روزانه معادل 9 میلیون بشکه نفت و مشتقات آن را تولید می‌کنیم و فقط 3 میلیون بشکه صادر می‌شود و دو و نیم میلیون بشکه هدر می‌رود

برت مک گورک در بغداد چه می‌کند؟

منابع عراقی از رایزنی‌های فشرده در بغداد به محوریت «برت مک گورک» نماینده ویژه ترامپ در ائتلاف موسوم به مبارزه با تروریسم خبر می‌دهند. به گفته این منابع، طی روزهای چهارشنبه تا جمعه دست کم پنج جلسه در بغداد و کرکوک با حضور مستقیم مک گورک برگزار شده تا واشنگتن بتواند نخست وزیر مطبوع خود را به جامعه عراق تحمیل کند.

کاپیتان در صندلی نخست‌وزیری

«عمران احمد خان نیازی» متولد 1952 و فرزند خانواده‌ای متموّل است که در لاهورِ پاکستان بدنیا آمد. وی تحصیلات آکادمیک خود در زمینه سیاست و اقتصاد را در دانشگاه آکسفورد گذراند و در سال 1974 کاپیتان تیم کریکت آکسفورد نیز بود. از آن سال‌ها به بعد، عمران خان به عنوان یک بازیکن حرفه‌ای کریکت فعالیت نمود و در سال 1992 با کسب افتخارات بسیار برای کریکتِ پاکستان، بازنشست شد.

مهم‌ترین مطالب سرویس

گفت‌وگو با خبرنگار پرس تی‌وی در دمشق
در جنگ کودکانی را دیدم که حتی بلد نبودند موز بخورند!
گزارش ایرنا از گیشه سینما؛
هت‌تریک کمدی در صدر پُرفروش‌های هفته
پاسخ‌های کچویان به ادعای فروپاشی جامعه ایرانی
جامعه ایرانی؛ قوی، پویا و بامشکلات فراوان
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین