پس از گذشت بیش از ۶۰۰ روز صورت گرفت

بازگشایی نماد «وبصادر» و تبخیر شدن ۲ هزار و ۸۷۸ میلیارد تومان ارزش بازار

عنوان

بازگشایی نماد معاملاتی بانک صادرات ایران اگر چه با بازار گردانی منسجم حقوقی‌های خود همراه شد، اما برای این بانک با سرمایه ۵ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومانی در نهایت تبخیر ۵۰ درصدی ارزش بازار سهام «وبصادر» را در پی داشت.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، نماد معاملاتی بانک صادرات ایران پس از گذشت حدود 605 روز از توقف نماد معاملاتی خود در اواخر تیر ماه سال 95 ، امروز بدون محدویت دامنه نوسان قیمت و با مکانیزم حراج به قیمت پایانی 50 تومان به ازای هر سهم در ساعت 11 و 22 دقیقه امروز بازگشایی شد.

بازگشایی نماد معاملاتی بانک صادرات ایران اگر چه با بازار گردانی منسجم حقوقی های خود همراه شد، اما با توجه به کشف قیمت صورت گرفته برای این بانک با سرمایه 5 هزار و 780 میلیارد تومانی در نهایت تبخیر 50 درصدی ارزش بازار سهام «وبصادر» را در پی داشت.

در زمان توقف نماد معاملاتی «وبصادر» در تیر ماه 95 ارزش کل بازار سهام آن معادل 5 هزار و 808 میلیارد و 900 میلیون تومان بود، اما با تبخیر حدود 50 درصدی این ارزش هم اکنون ارزش بازار «وبصادر» به رقم 2 هزار و 930 میلیارد و 460 میلیون تومان رسیده است.

با فرض افزایش سرمایه 200 درصدی از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران قیمت هر حق تقدم خرید سهام به حدود 12 تومان به ازای هر سهم خواهد رسید که می تواند برای هر سهامدار «وبصادر» شائبه ورشکستگی را به ذهن بیاورد.

همزمان با بازگشایی این نماد معاملاتی در روز جاری ، سازمان بورس و اوراق بهادار در اطلاعیه شفاف سازی بانک صادرات با اشاره به توقف نماد معاملاتی بانک صادرات ایران از تاریخ 30 تیر ماه 1395، آخرین وضعیت این بانک را اطلاع رسانی کرده است.

بر اساس این گزارش، نماد معاملاتی بانک صادرات ایران مطابق مفاد ماده 15 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران یک روز کاری قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31 تیر ماه 1395 آن شرکت متوقف شده است.

سازمان بورس عنوان کرده با توجه به عدم افشای به موقع اطلاعات مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، امکان بازگشایی نماد معاملاتی شرکت از تاریخ توقف فراهم نشد.

 از این رو پس از اخذ مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 95.12.30، مطابق نامه شماره 306136/96 مورخ 96.9.27 بانک مرکزی، در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 96.11.15 صورت های مالی حسابرسی شده شرکت برای سال مالی مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

بانک صادرات در تاریخ 96.11.30 اطلاعات صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 منتهی به 96.9.30 به همراه گزارش تفسیری مدیریت را در سامانه کدال منتشر کرد. مطابق اطلاعات منتشر شده عملکرد بانک طی 9 ماهه سپری شده از سال مالی 96 منجر به شناسایی مبلغ (350ر30) میلیارد ریال زیان (به ازای هر سهم مبلغ (525) ریال) شده است.

بر اساس این گزارش، «وبصادر» پیش بینی زیان هر سهم سال مالی منتهی به 96.12.29را در تاریخ 96.2.2به مبلغ (182ر14) میلیارد ریال (به ازای هر سهم (245) ریال) ارائه نموده بود.

لذا سازمان از شرکت درخواست نمود آخرین وضعیت پیش بینی سود (زیان) هر سهم برای سال مالی 96 را در سامانه کدال منتشر نماید.

شرکت در تاریخ 96.12.22اطلاعات فوق را در سامانه کدال منتشر نمود و مطابق با اطلاعات فوق زیان هر سهم سال مالی 96 به مبلغ (788) ریال به ازای هر سهم پیش بینی شده است.

همچنین شرکت اعلام نموده است که مذاکرات در خصوص فروش یکی از شرکت های زیر مجموعه در جریان است و در صورت انعقاد قرارداد تا پایان سال 96، مبلغ 000ر5 میلیارد ریال (86 ریال به ازای هر سهم) به درآمدهای شرکت در سال مالی 96 افزوده خواهد شد.

مطابق مفاد نامه بانک مرکزی، اعمال ذخایر در صورت های مالی سال 95 به شرح جدول زیر، ضرورت داشته است. همچنین ارائه مدارک کافی درخصوص درآمد شناسایی شده به مبلغ 807ر49 میلیارد ریال بر روی سود مطالبات از دولت طی سنوات گذشته حداکثر تا پایان اسفندماه 1396 ضروری می باشد:

ردیف شرح مبلغ (میلیارد ریال)
1

اعمال ثبت های اصلاحی بابت کسری ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

500ر8
2

اعمال ثبت های اصلاحی بابت کسری ذخیره محاسبات اکچوئری

382ر3
3

اعمال ثبت های اصلاحی و لحاظ نمودن ذخایر لازم بابت جریمه اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی

400ر8
4

اعمال ثبت های اصلاحی لازم درخصوص برگشت درآمد شناسایی شده بابت سود تسعیر ارزهای مورد مطالبه از بانک مرکزی

1800
5

اعمال ثبت های اصلاحی و لحاظ ذخایر لازم بابت درآمد شناسایی شده اوراق مشارکت شرکت های تابعه وزارت نیرو

000ر4
 

*

جمع

26082

سازمان بورس از شرکت درخواست نمود آخرین وضعیت اعمال ذخایر موردنظر بانک مرکزی در حساب های بانک را جهت اطلاع سهامداران به این سازمان اعلام نماید.

پاسخ بانک طی نامه شماره 1255807/96 مورخ 96.12.14ارائه شد که به موجب یادداشت شماره 10 صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 96.10.30(هزینه مالی)، بابت جرائم اضافه برداشت از حساب های بانک مرکزی برای سال 1395، ذخیره کافی (به مبلغ 800ر9 میلیارد ریال) در دفاتر شرکت به ثبت رسیده است و ثبت های اصلاحی درخصوص سایر سرفصل ها به ثبت نرسیده و پیگیری های شرکت دراین خصوص ادامه دارد.

صورت های مالی حسابرسی شده میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به96.6.31شرکت تاکنون در سامانه کدال منتشر نشده است.

سازمان بورس در ادامه تاکید کرده است: مطابق مفاد نامه شماره 306136/96 مورخ 96.9.27 بانک مرکزی، ارائه مدارک کافی از سوی بانک صادرات ایران به بانک مرکزی، درخصوص درآمد شناسایی شده به مبلغ 807ر49 میلیارد ریال بر روی سود مطالبات از دولت طی سالهای گذشته حداکثر تا پایان اسفندماه 1396 ضروری است.

همچنین علیرغم مفاد نامه فوق، شرکت اعلام نموده است که در مورد قسمتی از ذخایر موردنظر بانک مرکزی، ثبت های اصلاحی انجام نشده و در حال پیگیری جهت رفع موضوع است.

سازمان بورس با اشاره به لزوم توجه سهامداران به بندهای گزارش حسابرس مستقل نسبت به صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 95.12.30 عنوان کرده است: توجه استفاده کنندگان را به رویه بانک مرکزی طی سال های 93، 94 و 95 درخصوص اصلاح حساب ها و اعمال ذخایر مازاد بر ذخایر اخذ شده در صورت های مالی، جلب می نماید.

سازمان بورس عنوان کرده که با توجه به توقف نماد معاملاتی شرکت قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحات دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است، لذا بازگشایی نماد تابع مقررات اصلاحیه اخیر نخواهد بود.

مطابق اطلاعات صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به96.9.30، زیان انباشته بانک در تاریخ مذکور مبلغ (059ر64) میلیارد ریال (به ازای هر سهم (108ر1) ریال) است.

همچنین صورت های مالی حسابرسی شده دوره 6 ماهه منتهی به 96.6.31 شرکت تاکنون در سامانه کدال منتشر نشده است.

سازمان بورس با تاکید بر مسئولیت هیات مدیره در ارائه اطلاعات صحیح و قابل اتکا، عنوان کرده که سهامداران باید تمام احتمالات ممکن را مدنظر قرار دهند.

منبع: فارس

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

سایر کشورهای برای مقابله با سوداگری سکه و ارز چه کرده‌اند؟

مقصر اصلی افزایش نقدینگی لجام گسیخته و بی ثمر در کشور کسی جز دولت نیست

هاتگرام و طلگرام چگونه کار می‌کنند؟

اگر امکانات و پهنای باندی که در اختیار هاتگرام و طلاگرام گذاشته شده به پیام رسان‌های داخلی داده شود، قطعا آن‌ها خدماتی بهتر از تلگرام به مردم عرضه خواهند کرد.

وزارت دفاع سعودی آماج موشک‌های یمن شد

یگان موشکی نیروهای مقاومت یمن اعلام کرد که موشک های بالستیک از نوع البرکان که ریاض پایتخت عربستان را هدف قرار داده بود به مرکز اطلاعات وزارت دفاع و دیگر اهداف موجود در این شهر اصابت کرده است.

۴ گزاره درباره «بن سلمان» پیشگام سازش

بن سلمان که چندی پیش گفته بود: «فلسطینیان با پیشنهادها و نیز حضور بر سر میز مذاکرات موافقت کنند یا این‌که لال بشوند و به شکوه و شکایت‌ها پایان دهند» این روزها در حال چانه زنی با اردن بوده که پس از معامله نقش بیشتری در اداره مسجد الاقصی داشته باشد. این در حالیست که بر اساس این طرح مسجد الاقصی و بافت قدیمی و تاریخی بیت‌المقدس کماکان در اشغال و حاکمیت رژیم صهیونیستی خواهد بود.

مهم‌ترین مطالب سرویس

همکاری یک شرکت ایرانی با آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها
دانش فنی تولید قطعات کلیدی قوای محرکه خودرو به کشور منتقل می‌شود
معاون سابق سازمان تامین اجتماعی مطرح کرد؛
آمار واقعی بیکاران ۷ میلیون نفر است نه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار!
یک اقتصاددان: دولت، مخاطب اصلی در حرمت شرعی برای واردات کالاهای مشابه به کشور است
چینی ها از قاچاق کالا به ایران خوشحالند!/ مطمئن باشید دشمن در سازمان دهی تیم‌های قاچاق در کشور نقش جدی دارد
دولت حسن روحانی یک رکورد جدید برای خود به جای گذاشت
بانک مرکزی: ۲۷ درصد از خانوارهای ایرانی فاقد حتی یک فردِ شاغل هستند!
مشاور وزیر صنعت: ما به آنچه می‌خواستیم مثل خرید هواپیما و شراکت با توتال رسیده‌ایم
دلیلِ کند شدن ورود سرمایه خارجی به ایران بعد از برجام، متصل نبودن سوئیفت است
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین