اجتناب از چرای دام در حاشیه‌ رودخانه‌ها

توصیه‌های هواشناسی کشاورزان برای آخرین روزهای فروردین

عنوان

ایجاد سایبان برای کندوهای زنبور عسل جهت حفاظت در مقابل باران،خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها به دلیل احتمال بارش باران و مبارزه با علف‌های هرز مزارع گندم از جمله توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای روزهای پایانی فروردین‌ماه است که از سوی اداره هواشناسی کشاورزی صادر شده است.

به گزارش ایسنا، توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای امروز (دوشنبه ۲۷ فروردین) تا روز جمعه (۳۱ فروردین) به شرح زیر است:

استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید

•   تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ  با توجه به کاهش دما

•   انجام تمهیدات لازم جهت جلوگیری از سرمازدگی بهاره از جمله سوزاندن کاه و کلش، استفاده از بخاری و دستگاه‌های مه‌پاش

•   استفاده از قیم در نهال‌های تازه غرس شده به دلیل وزش باد شدید

•   مبارزه با کنه گالی در باغات آلو به جز در در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید

•   مبارزه با بیماری‌های لکه غربالی، شانکر، پیشگیری از بیماری‌های سفیدک سطحی و لب شتری در باغات هسته‌دار به جز در در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید

•   خودداری از آبیاری درختان میوه در زمان گلدهی

•   خودداری از آبیاری باغات به دلیل وقوع بارش

•   زراعت:

•   ادامه انجام عملیات کاشت چغندرقند، پیاز و سیب زمینی به جز در در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید

•   مصرف کود سرک در زراعت‌های پاییزه قبل از روز پنجشنبه

•   احداث خزانه نشای گوجه فرنگی به جز در در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید

•   ادامه عملیات کاشت نخود دیم در ارتفاعات تا قبل از روز پنجشنبه

•   مبارزه با علف‌های هرز در مزارع گندم وجو به جز در در روزهای پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید

•   پایش آفت سن در مزارع غلات

•   مبارزه با علف‌های هرز در محصولات بهاره با استفاده از علف‌کش‌های قبل از کشت به جز در در روزهای پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به کاهش دما

•   خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روزهای پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید

•   خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره کش‌ها

•   استان اردبیل:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید

•   انجام تمهیدات لازم جهت جلوگیری از سرمازدگی بهاره از جمله سوزاندن کاه و کلش، استفاده از بخاری و دستگاه‌های مه پاش

•   تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ  با توجه به کاهش دما

•   رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه‌ها، برگ‌ها و شاخه‌های آلوده و شکسته

•   غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ‌کش بعد از گاورو شدن باغات و افزایش دما

•   زراعت:

•   مبارزه با علف‌های هرز در مزارع غلات به جز در روزهای پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید

•   پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری‌های قارچی نظیر زنگ زرد بعد از اتمام بارش

•   آماده سازی زمین جهت انجام کشت بهاره به جز در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به کاهش دما

•   خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روزهای پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید

•   خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره کش‌ها

•   استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   پیش بینی تمهیدات لازم در گلخانه‌ها و سالن‌های پرورش قارچ خوراکی جهت مقابله با کاهش دما

•   انجام تمهیدات لازم جهت جلوگیری از سرمازدگی بهاره از جمله سوزاندن کاه و کلش، استفاده از بخاری و دستگاه‌های مه‌پاش

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به کاهش دما

•   ایجاد شبکه‌های آبرسانی در باغات جدیدالاحداث و انجام آبیاری منظم در نهال‌های تازه کشت شده

•   سربرداری نهال‌های تازه کشت شده جهت ایجاد فرم اولیه

• توقف مبارزه با سن مادر در دشت سیلاخور

•   ادامه مبارزه با علف‌های هرز دراسرع وقت

•   مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب بعد از ریختن گلبرگ‌ها

•   مبارزه با آتشک درختان میوه دانه دار در زمان بازشدن ۵ درصد، ۵۰ درصد و ۱۰۰  درصد گل‌ها طبق توصیه کارشناسان مربوطه

•   مبارزه با سفیدک حقیقی هلو و شلیل بعد از ریزش گلبرگ‌ها به جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   مبارزه با شته مومی کلزا به جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   ایجاد شبکه‌های آبرسانی در باغات جدیدالاحداث

•   مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب بعد از ریختن گلبرگ‌ها به جز در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   سیب زمینی کاران ضمن تنظیم درجه حرارت و تهویه انبارهای حضور سیب زمینی نسبت به سورتینگ و آماده کردن غده‌ها جهت کشت‌های بهاره اقدام کنند.

•   زراعت:

•   توقف هرگونه عملیات خاک ورزی و تردد ماشین آلات در اراضی تا زمان گاورو شدن خاک

•   مصرف کودهای پودری پتاس بالا در مزارع کلزا،گندم و جو همراه آبیاری

•   هوادهی به خزانه‌های گوجه فرنگی جهت سازگاری نشاء با شرایط فضای باز

•   مبارزه با سوسک‌های گرده خوار در مزارع کلزا  در صورت مشاهده مطابق نظر کارشناسان محل بویژه در خصوص سموم مناسب توصیه می‌شود.

•   مبارزه با سن مادر مطابق نظر کارشناسان محل با استفاده از سموم مناسب به‌ویژه در کلیه مناطق به جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   مبارزه با علف‌های هرز مزارع گندم به‌جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   مبارزه به موقع با سرخرطومی یونجه به‌جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   مصرف کود سرک ازته در مزارع گندم آبی قبل از وقوع بارش

•   دامپروری و مرغداری:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها وگاوداری‌ها با توجه به کاهش دما

•   خوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها  در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   شیلات:

•   پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی‌های فصلی و تنظیم جیره غذائی با توجه به شرایط آب و هوائی

•   ماشین آلات کشاورزی:

•   توقف عملیات خاک ورزی وتردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاک اراضی

•   استان‌های مازندران و گیلان:

•   باغبانی:

•   خودداری در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان مازندران در روز دوشنبه و در استان گیلان در روزهای دوشنبه و جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها هنگام شب و بروز باد و سرما با توجه به کاهش دما

•   انجام اقدامات حفاظتی به خصوص در نهالستان‌ها و نشاکاری‌ها با توجه کاهش و احتمال سرمازدگی

•   دادن کود پایه ریشه‌ای از نیمه دوم فروردین ماه به بعد (همراه بارندگی)                

•   با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)

•   استفاده از قیم برای شاخه‌های درختان جوان

•   محلول‌پاشی اسیدهای آمینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در زمان گلدهی همراه با مبارزه با آفت شته (به جز در روزهای بارانی)

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها به هنگام شب و بروز باد، سرما  

•   سم‌پاشی بهاره در باغات سیاه ریشه (به جز در روزهای بارانی)

•   زراعت:

•   آماده‌سازی زمین جهت کاشت برنج، استفاده از بارندگی‌های اخیر و تسریع در خزانه‌گیری

•   کنترل و هوادهی نایلون روی خزانه‌های برنج

•   انجام زهکشی و مدیریت خروج آب از مزارع کلزا، گندم و سایر محصولات

•   برداشت سبزیجات برگی

•   آماده‌سازی زمین جهت کاشت سبزیجات بهاره

•   مصرف کود سرک و محلول‌پاشی با کودهای تقویتی در مزارع کلزا و گندم در مناطق دشت و میان‌بند با نظر کارشناس در اوایل روز (به جز در روزهای بارانی)

•   کنترل دمای خزانه برنج جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها و حذف علف‌های هرز حاشیه مزارع

•   مبارزه شیمیایی با عوامل خسارت‌زای گندم خصوصا بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ‌کش نظیر فالکن و رکس دو (به جز در روزهای بارانی)

•   کلزا کاران جهت جلوگیری از خسارت آفات از قبیل شته، سوسک پلن خوار ضمن بازدید منظم در صورت مشاهده آفت و آثار آن بر اساس توصیه‌های کارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام کنند.

•   گندم کاران با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب برای شیوع بیماری زنگ گندم و سایر آفات از قبیل شته نسبت به سمپاشی منظم و دوره ای مزارع اقدام و در صورت مشاهده بر اساس توصیه‌های کارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام کنند.

•   شالیکاران به منظور کاهش خسارت ناشی از بیماری‌های گیاهی قبل از جوانه دار کردن بذور به ضدعفونی کردن بر اساس توصیه‌های کارشناسی اقدام کنند.

•   کشاورزان با توجه به افزایش دما در پایان هفته نسبت به هوادهی خزانه‌های برنج اقدام کنند.

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به کاهش دما

•   خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان مازندران در روز دوشنبه و در استان گیلان در روزهای دوشنبه و جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها  با توجه به وقوع بارش در استان مازندران در روز دوشنبه و در استان گیلان در روزهای دوشنبه و جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   زنبورداری:

•   ایجاد سایبان برای کندوهای زنبورعسل جهت حفاظت در مقابل باران

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی به خصوص با حشره کش‌ها

•   شیلات:

•   آبزی پروران در هفته جاری نسبت به کود دهی استخرها از روز سه شنبه تا جمعه اقدام کنند.

•   به علت اختلاف وزنی کمتر ماهیان در زمان رشد الزامی است تعداد تشتک‌های غذادهی بیشتر و زمان و محل غذا دهی ماهیان ثابت باشد.

•   باید علوفه‌دهی به ماهیان آمور در منطقه محصور شده صورت گیرد.

•   وزن مناسب کشت کپور ماهیان چینی (فیتوفاک، بیگ هد و آمور) ۸۰ تا ۱۵۰ گرم است که بایستی رعایت شود.

•   در صورت معرفی  بچه ماهی به استخرها، ضدعفونی بچه ماهی‌ها با آب نمک ضروری است.

•   در صورت وجود بچه ماهی در استخر، از طریق طناب کشی از آسیب و هجوم پرندگان ماهی‌خوار به ماهی‌ها جلوگیری کنند.

•   با توجه به سال تنش زا برای آبگیری استخرهای خاکی و کم آبی موجود نسبت به استفاده حداکثر از منابع آبی در دسترس حتی هرز آب‌ها و غیره برای آبگیری اولیه استخرها اقدام شود.

•   در ورود آب به داخل استخرهای خاکی برای آبگیری اولیه به جهت عدم ورود ماهیان هرز علاوه بر به کارگیری صافی‌های شنی از صافی‌های توری در محل ورود آب نیز استفاده شود و کنترل توری‌ها هر ۳ تا ۴ ساعت یکبار به جهت کنترل عدم پارگی صورت گیرد.

•   استان گلستان:

•   باغبانی:

•   خودداری در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روز دوشنبه به دلیل بارش باران و در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   انجام اقدامات حفاظتی به خصوص در نهالستان‌ها و نشاکاری‌ها با توجه کاهش و احتمال سرمازدگی

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به کاهش دما

•   غرس نهال و ضدعفونی کردن ریشه نهال‌های در حال غرس با سموم قارچ کش

•   زراعت:

•   بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری‌ها (بویژه زنگ زرد و قهوهای) بعد از اتمام بارش

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به کاهش دما

•   خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روز دوشنبه به دلیل بارش باران و در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روز دوشنبه به دلیل بارش باران و در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره کش‌ها

•   استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به کاهش دما

•   انجام اقدامات حفاظتی به خصوص در نهالستان‌ها و نشاکاری‌ها با توجه کاهش و احتمال سرمازدگی

•   پایش و کنترل  آفت سرخرطومی گیلاس در باغات به جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   زراعت:

•   مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز در مزارع غلات و کلزا به جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   پایش آفت شته و سن در مزارع غلات  به جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه قبل از آغاز بارش در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری‌ها (بویژه زنگ زرد و قهوهای) بعد از اتمام بارش

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به‌خصوص هنگام شب با توجه به کاهش دما

•   خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   استان‌های اصفهان و یزد:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به کاهش دما

•   انجام اقدامات حفاظتی به خصوص در نهالستان‌ها و نشاکاری‌ها با توجه کاهش دما و احتمال سرمازدگی

•   به منظور پیشگیری از آفت سوسک چوب خوار درختان انار، باغداران در اسرع وقت نسبت به حذف و معدوم کردن طوقه‌های خشک آلوده به لارو آفت قبل از خروج حشره کامل اقدام کنند.

•   باغداران مناطق سردسیر در زمان گلدهی درختان میوه دانه دار از آبیاری باغات خودداری و پس از تشکیل میوه و ریزش گلبرگ‌ها به آبیاری اقدام کنند.

•   باتوجه به کمبود بارش ، باغداران از مصرف کودهای ازته خودداری و به مصرف کودهای آلی وپتاس اقدام کنند.

•   باغداران نسبت به مبارزه مکانیکی علیه علفهای هرز با حداقل عملیات خاک ورزی اقدام کنند.

•   باغداران جهت مبارزه با آفت کرم خراط نسبت به پوشاندن سوراخ‌های لاروی با خمیر سمی اقدام کنند. جهت اطلاع از نحوه تهیه خمیر سمی به مدیریت جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

•   باغداران مناطق سردسیر تمهیدات لازم  را در برابر کاهش دما و سرمازدگی بهاره  درختان شکوفا به عمل آورند.

•   به باغداران نواحی مرکزی استان(خمینی شهر، اصفهان و نجف آباد) توصیه می‌شود از پنجشنبه (۳۰ فروردین) به مبارزه با نسل اول کرم سیب با سموم مناسب توصیه شده اقدام کنند.

•   زراعت:

•   پایش زنگ گندم بعد از اتمام بارش

•   خودداری از انجام عملیات آبیاری به دلیل وقوع بارش در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه

•   کشاورزان دارای کشت تونلی از برداشت پلاستیک تا اتمام دوره سرمازدگی خودداری کنند.

•   دامداری:

•   تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به خصوص هنگام شب با توجه به کاهش دما

•   خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   شیلات:

•   نسبت به صید فوری ماهیان قزل‌آلای باقیمانده در استخرها اقدام شود.

•   نگهداری ماهی در استخرخصوصا درروزهای ابری باید با کاهش وحتی قطع غذادهی و روشن بودن دائمی دستگاه‌های هواده همراه باشد.

•   استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دما

•   انجام اقدامات حفاظتی به خصوص در نهالستان‌ها و نشاکاری‌ها با توجه کاهش دما و احتمال سرمازدگی

•   استفاده از قیم برای شاخه‌های درختان جهت محافظت در برابر باد

•   تنظیم دور آبیاری به دلیل بارش‌های اخیر ترجیحا خاموش کردن موتور چاه‌های عمیق و نیمه عمیق برای ذخیره سهم آب                      

•   آتش زدن سرشاخه‌های هرس شده سال‌های قبل برای از بین رفتن لارو کرم خراط

•   جلوگیری از فساد و بیماری‌های قارچی بذور و محصولات انبار شده در سوله

•   در باغاتی که شکوفه‌ها باز شده اند تا ریزش گلبرگها از سم‌پاشی جلوگیری شود.

•   اتخاذ تمهیدات لازم جهت کاهش و جلوگیری از سرمازدگی درختان با توجه به کاهش محسوس دما

•   زراعت:

•   کودپاشی اوره و پتاس در مزارع به جز در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   سم‌پاشی جهت مبارزه با علف‌های هرز پهن برگ به جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   آماده کردن زمین برای کشت حبوبات در مناطق مرتفع به جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   بازدید از مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری‌ها به خصوص زنگ زرد و قهوه ای

•   واکاری چغندر قند در نقاطی که بذر سبز نشده به جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   کودپاشی پتاس در مزارع زعفران به جز در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   دامداری و طیور:

•   تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به خصوص هنگام شب با توجه به کاهش دما

•   خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها  در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل بارش باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   شیلات:

•   جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی

•   رعایت نکات بهداشتی در مزارع پرورش ماهی جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها

•   منابع طبیعی:

•   حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ‌پاشی 

•   استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دما

•   انجام اقدامات حفاظتی به خصوص در نهالستان‌ها و نشاکاری‌ها با توجه کاهش و احتمال سرمازدگی

•   محافظت از گلخانه‌ها با توجه به وزش باد

•   عدم آبیاری باغات و مزارع با توجه به بارش باران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه

•   مراقبت از پوشش گلخانه‌ها به علت وزش باد

•   گذاشتن قیم در کنار نهال‌های تازه غرس شده به علت وزش باد

•   بازدید از کانال‌های آبیاری و جوی‌ها و پاکسازی راه آب‌ها به علت وقوع رواناب

•   کاشت  شبدر علوفه ای در سیستان به جز در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   زمینهایی که قراراست به کشت صیفی جات اختصاص یابد در صورت نیاز با کود حیوانی و فسفره از هم اکنون تقویت شوند.

•   کاشت خربزه وهندوانه در سیستان بعد از افزایش دما و به جز در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   جهت مبارزه با مگس خربزه زمین‌هایی که برای کشت صیفی جات در نظر گرفته شده بوسیله دیسک و چنگک شخم زده شوند.                      

•   زراعت:

•   مبارزه با علف‌های هرز مزارع کلزا،گندم و جو به جز در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   پایش مزارع گندم در خصوص عدم آلودگی به بیماری  زنگ زرد و آفت سن و پایش مزارع جو در خصوص عدم آلودگی به افت سن به جز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   بازدید از مزارع کلزا جهت جلوگیری از طغیان شته‌های مومی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   زنبورداری:

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   دامداری و مرغداری:

•   برای تثبیت وضعیت اکولوژیک دریاچه هامون و جلوگیری از ریزگردها درمحدوده دریاچه هامون از هرگونه چرا و تردد دام به شدت جلوگیری شود.                                                                       

•   تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به کاهش دما

•   خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

•   استان‌های فارس، بوشهر و هرمزگان:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در استان فارس در روز  سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و در استان هرمزگان در روز چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان بوشهر در روز سه‌شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

•   تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دما

•   محافظت از گلخانه‌ها با توجه به وزش باد شدید

•   انجام اقدامات حفاظتی به خصوص در نهالستان‌ها و نشاکاری‌ها با توجه کاهش و احتمال سرمازدگی

•   پایش باغات مرکبات برای شپشک مرکبات به جز در روزهای بارانی و دارای وزش باد

•   انجام روش‌های مبارزه غیر شیمیایی جهت کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای به جز در روزهای بارانی و دارای وزش باد

•   جمع آوری بادام‌های باقی مانده در باغات خود به جز در روزهای بارانی و دارای وزش باد با توجه به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام

•   کودهی نخیلات با کود سولفات آمونیوم به جز در روزهای بارانی و دارای وزش باد

•   زراعت:

•   کود پاشی بصورت سرک خصوصا در مناطق شمالی استان فارس با توجه به پیش‌بینی بارش

•   انجام عملیات پایش شته مومی در مزارع کلزا  و گلرنگ به جز در روزهای بارانی و دارای وزش باد

•   پایش آفت سن در مزارع گندم به جز در روزهای بارانی و دارای وزش باد

•   بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری‌ها (بویژه زنگ زرد و قهوه‌ای) بعد از اتمام بارش‌ها

•   دامداری و مرغداری:

•   کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری‌ها و مرغداری‌ها با توجه به کاهش دما

•   خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه

•   خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها با توجه به وقوع بارش

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره کش‌ها

•   استان‌های ایلام و خوزستان:

•   باغبانی:

•   خودداری از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روز دوشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده و در روز سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

•   تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دما

•   محافظت از گلخانه‌ها و نهال‌های جوان با توجه به وزش باد

•   با توجه به کمبود منابع آبی در خصوص کنترل هرزآب‌ها و آب‌های ورودی به هر مزرعه کنترل نهایی انجام شود.

•   عدم آبیاری باغات، مزارع سبزی و صیفی به دلیل وقوع بارش و وزش باد

•   زراعت:

•   عدم آبیاری مزارع گندم، جو  و سایر غلات با توجه به احتمال خوابیدگی محصول به دلیل وزش باد

•   بازدید مستمر مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری‌ها (بویژه زنگ زرد و قهوهای) و آفات سن گندم 

•   با توجه به پیشبینیها و رطوبت نسبی هوا کلزاکاران از برداشت محصول خود در ساعات اولیه روز خودداری کنند تا رطوبت بوتهها بر اثر تابش خورشید کاهش یابد.

•   دامداری و مرغداری:

•   کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری‌ها و مرغداری‌ها با توجه به کاهش دما

•   خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روز دوشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و در روز سه‌شنبه  به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

•   خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روز دوشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده و در روز سه‌شنبه  به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

•   زنبورداری:

•   محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد

•   هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها

•   پرورش آبزیان: 

•   حوضچه‌های پرورش ماهی نسبت به هوادهی و تغذیه  آبزیان به منظور حداکثر برداشت اقدام کنند. 

منبع: ایسنا

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

رهبر انقلاب اسلامی در اجتماع پرشور انبوه زائران و مجاوران حرم رضوی علیه‌السلام

دشمن را در جنگ اقتصادی شکست خواهیم داد

سال ۹۸؛ سال «رونق تولید»

مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۸ را به‌عنوان سال «رونق تولید» نام گذاشتند.

در دفاع از انقلاب

پیشرفت‌های علمی کشور توسط انسان‌های انقلاب اسلامی رخ داده است و به واقع بزرگترین دستاورد تمدنی انقلاب را باید تربیت انسان های انقلاب اسلامی دانست.

روایتی درس آموز از دیپلماسی اعتماد به اروپا

اتحادیه اروپا در ادوار مختلف تلاش کرده جایی میان ایران و آمریکا قرار بگیرد، جایی که هم از رفاقت با ایالات متحده، همراهی با آن و فشار بر ایران سود ببرد و هم از این فشار استفاده کند و به نوعی باب دوستی با ایران را باز کرده و یکی از بزرگ‌ترین بازارهای اقتصادی غرب آسیا را در دست بگیرد و علاوه‌بر آن بتواند همزمان از قدرت نفوذ ایران برای حفظ ثبات در منطقه به سود خود و جلوگیری از آشوب‌هایی بهره‌برداری کند که می‌تواند منافع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اروپا را مخدوش کند.

مهم‌ترین مطالب سرویس

آیا گذشته‌گرایی تاثیری در زندگی و آینده‌مان دارد؟
شهر غرق در نوستالژی
توضیجات قاضی مسعودی مقام درباره سوبرداشت از پرونده ۶.۵ میلیارد یورویی پتروشیمی
۱۰۰هزار میلیارد تومان رقم اخلال در نظام اقتصادی است نه تحصیل مال
 لاهوتی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفتگو با نسیم آنلاین
ایجاد شغل برای حقوق‌خوانده‌ها با برداشتن انحصار
حاشیه‌‌سازی برخی رسانه‌ها برای دیوارنگاره اخیر میدان ولیعصر(عج) تهران
وقتی «مادر» بودن را توهین تلقی می‌‌کنند
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با نسیم آنلاین
وکالت نباید انحصاری باشد
در نامه‌ انجمن اسلامی دانشجویان مستقل به معاونت زنان ریاست جمهوری و نمایندگان فراکسیون زنان مجلس مطرح شد:
استدلال‌های مطرح شده برای طرح افزایش سن ازدواج غیرکارشناسی است/ این طرح دایره‌ی ازدواج‌های جوانان را تنگ‌تر میکند
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین