یک تصمیم بحث برانگیز روی میز شورای عالی مخازن نفت و گاز/میادین سپهر و جفیر چگونه واگذار شد؟

عنوان

عضو شورای عالی مخازن درباره جزئیات تصمیم بحث انگیز و چگونگی واگذاری قرارداد میادین نفتی سپهر و جفیر و همچنین بررسی های این شورا روی میدان نفتی چنگوله توضیح داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، میانه سال 95 بود که شورای عالی مهندسی مخازن نفت و گاز با تعیین 13 عضو تشکیل شد تا یک مرجع مهم مشورتی و تصمیم گیری در خصوص مخازن نفت و گاز کشور باشد. این شورا نقش مهمی در بررسی و تأیید طرح های مطالعاتی ارائه شده از سوی شرکت های متقاضی توسعه میادین نفتی و گازی دارد.

با همایون مطیعی عضو شورای عالی مهندسی مخازن نفت و گاز کشور در خصوص زمان تشکیل این شورا، ساختار آن و مهمترین اقداماتی که در مدت فعالیت این شورا انجام شده به بحث و گفت وگو پرداختیم.

تسنیم: شورای عالی مهندسی مخازن نفت و گاز بر چه اساسی، با چه هدفی و در چه سالی تشکیل شد؟

مطیعی: این شورا بر اساس مصوبه سال 1395 شورای وزیران تشکیل شد. بر اساس این مصوبه مقرر شد شورایی از رؤسای برخی بخش های شرکت ملی نفت ایران، استادهای دانشگاه و برخی شخصیت های فعال در صنعت نفت که سوابق حرفه ای کافی دارند، تشکیل شود.

هنگام تشکیل در این شورا، بنده و سه نفر دیگر از بازنشستگان شرکت ملی نفت و سه تن از اساتید دانشگاه بوده اند و سه تا پنج نفر هم از مدیران شرکت ملی نفت در این شورا حضور دارند.

تسنیم: تشکیل این شورا از زمان مصوبه دولت در سال 1395 چقدر طول کشید؟

مطیعی: تقریبا یکی 2 ماه طول کشید تا اعضای شورا را مشخص و تأیید و برای هر یک حکم انتصاب برای عضویت در آن را صادر کردند. اما ساختار شورا عملا از آغاز سال 1396 شکل گرفت.

تسنیم: ساختار شورا به این صورت است که وقتی قراردادی می خواهد بسته شود، مخازن را بررسی می کند؟

مطیعی: خیر، ساختار به این شکل است که یک کمیته مخازن در مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران وجود دارد که از 20 نفر از شاغلان، بازنشستگان و استادان دانشگاه تشکیل شده است. اینها می آیند طرح توسعه ای را که پیمانکار ارائه می کند را از ابعاد مختلف بررسی می کنند؛ از این دیدگاه که پیمانکار چه تعهدهایی دارد و چه کاری می خواهد انجام دهد و نحوه برخوردش با پروژه چگونه بوده است.

در ادامه وقتی بررسی تکمیل شد، آرای اعضای شورا جمع بندی و اظهار نظر نهایی درباره طرح توسعه پیشنهادی پیمانکار اعلام می شود که اگر اشکالی داشته باشد، باید برطرف شود. اگر برآورد قیمتش اشکال داشته باشد، می گویند قیمت زیاد است. مواردی که پیمانکار پیش بینی نکرد، در صورتی که باید در طرح دیده می شده، یادآوری می شود. در مجموع طرح پیمانکار کاملا حلاجی می شود تا به یک طرح جامع نهایی برسیم.

البته ممکن است چند پیمانکار برای یک پروژه، طرح پیشنهادی ارائه کرده باشند که در اینجا، اعضای شورای عالی مخازن، همه پیشنهادها را بررسی و برترین پیشنهاد را مشخص می کند.

تسنیم: در واقع این بررسی از سوی همان کمیته مخازن مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت انجام و بهترین پیشنهاد مشخص می شود؟

مطیعی: بله، کمیته مخازن نتیجه نشست ها و بررسی های خود درباره طرح توسعه پیشنهادی ارائه شده از سوی پیمانکاران را به شورای عالی مخازن ارائه می کند.

مهندس رکن الدین جوادی این شورا را رهبری می کند که جلسات شورای عالی مخازن با حضور وزیر نفت تشکیل شود. در این جلسات طرح ها دوباره بررسی و حلاجی و درباره آنها اظهار نظر می شود که البته در این مرحله در شورای عالی مخازن، بررسی طرح ها بیشتر از دیدگاه و جنبه های مالی و اقتصادی بررسی می شود تا از جنبه های فنی، در نهایت طرحی که مصوب شد، قابل واگذاری به پیمانکار خواهد بود.

تسنیم: یعنی اگر شورا به MDP یکی از شرکت ها ایراد بگیرد، این طرح به شرکت ملی نفت ایران ارجاع می شود تا دوباره در کمیته مخازن مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت نفت، بررسی تکمیلی شود؟

مطیعی: بله، اما معمولا این گونه نمی شود. در کمیته مخازن در همان ابتدا، طرح را کاملا بررسی و حلاجی می کنند و به تعبیری اشک پیمانکار را درمی آورند و این گونه نیست که طرحی به سادگی و بدون بررسی دقیق و موشکافانه از آنجا بیرون بیاید. بر این اساس، اگر طرحی در کمیته مخازن مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت از دیدگاه فنی تأیید و تصویب شود، سپس به شورای عالی مخازن ارجاع می شود.

تسنیم: مهم ‎ترین طرح ‎هایی که در سال گذشته در شورای عالی مخازن بررسی شد، درباره طرح توسعه پیشنهادی چه میدان هایی بود؟

مطیعی: میدان های زیادی را بررسی کردیم؛ میدان هایی همچون پایدار غرب، آبان و...

تسنیم: در مجموع هر میدان نفتی و گازی که مطالعاتش انجام شده و به مرحله امضای قرارداد رسیده است، در شورای عالی مخازن بررسی شده و سپس به مرحله بعدی رفته است؟

مطیعی: دقیقا همینطور است. در سال گذشته درباره میدان های چنگوله و دهلران هم در شورای عالی مخازن بحث و تبادل نظر شد.

تسنیم: از میدان نفتی چنگوله یاد کردید. آیا بالاخره مشخص شد که مخزن چنگوله با مخزن آذر ارتباط و اشتراک دارد؟

مطیعی: نکته مهمی که درباره این 2 میدان وجود دارد، این است که اینها در فشار و خواص دینامیک مخزن تفاوت هایی با یکدیگر دارند.

تسنیم: یعنی ممکن است، چنگوله میدانی مستقل باشد؟

مطیعی: می شود اینگونه گفت و همچنین می شود گفت که هر 2، بخشی از یک میدان باشند، اما این 2 مخزن، هر یک بخش متفاوتی هستند.

تسنیم: باز هم این امکان وجود دارد که میدان چنگوله یک میدان مشترک باشد؟

مطیعی: خیر، فقط و فقط میدان آذر، یک میدان مشترک است. چنگوله میدانی مشترک نیست.

تسنیم: ولی ممکن است چنگوله با آذر اشتراکاتی در مخزن داشته باشد؟

مطیعی: ممکن است این گونه باشد، ولی نکته ای که وجود دارد این است که برای اینکه به یک نتیجه قاطع در این زمینه برسیم، هنوز ابهاماتی وجود دارد که روشن نشده است.

تسنیم: اخیرا در بعضی از رسانه ها و گروه های نفتی درباره میدان های سپهر و جفیر که اواخر سال گذشته قراردادش به امضا رسید، موضوع هایی مطرح شد مبنی بر اینکه طرح توسعه پیشنهادی شرکتی در شورای عالی مخازن تأیید و طرح پیشنهادی شرکت های دیگری هم رد شد. لطفا در باره بررسی طرح های پیشنهادی توسعه میدان های سپهر و جفیر در شورای عالی مخازن توضیح دهید.

مطیعی: قرارداد توسعه این میدان ها اواخر سال گذشته به شرکت توسعه انرژی پاساگارد واگذار شد. در مجموع بر اساس بررسی های ما، مشخص شد که نتیجه مطالعات شرکت توسعه انرژی پاسارگاد برای توسعه سپهر و جفیر، بهترین طرح پیشنهادی بود. شرکت های دیگری هم بودند که برای توسعه این میدان ها طرح مطالعاتی ارائه کرده بودند، اما طرح آنها به خوبی طرح پاسارگاد نبود.

تسنیم: یک ابهامی مطرح شده بود که MDP یکی از این شرکت ها به نام اویک، اصلا باز و بررسی نشده است. مگر امکانش هست؟

مطیعی: نه، اینچنین نیست.

تسنیم: یعنی هر شرکتی MDP داده باشد در شورای عالی مخازن باز و بررسی می شود که در نتیجه آن، یا طرح شان رد یا تأیید می شود؟

مطیعی: بله، همین طور است. در بررسی طرح پیشنهادی شرکت ها، شبهه ای پیش آمد؛ به طوری که در بعضی از بخش های MDP شرکت های دیگر مثل اویک، این طور به نظر آمد که تنها بعضی از عددها تغییر کرده بود، بنابراین ما پیشنهاد دادیم اگر این اتفاق افتاده باشد، بیاییم یک سری از پیشنهاداتی که آنها ارائه کرده اند را در مدل قرار دهیم، ببینیم که عواید آن با اطلاعات ورودی می خواند یا نه، اگر با اطلاعات ورودی بخواند، که معلوم می شود این شرکت ها طرح خود را از پاسارگاد اقتباس نکرده اند؛ اما اگر اطلاعات نخواند، مشخص می شود فقط مدل را گرفته اند و با اعداد در آن بازی کرده اند.

تسنیم: در نهایت چه شد؟

مطیعی: نتیجه این بود که وزیر نفت موافقت نکرد.

تسنیم: که این بررسی انجام شود؟

مطیعی: که اصلا هیچ، گفتند بدهید به پاسارگاد برود. 

تسنیم: به شما اطلاع داده بودند که اویک MDP  خود را از پاسارگاد گرفته است؟ یا حتی ممکن است پاسارگاد از روی دست اویک کپی کرده باشد؟

مطیعی: جریان این شده بود که کمیته مخازن تصمیمش را گرفته و گفته بود طرح شرکت پاسارگاد تأیید است و طرح دیگر شرکت ها رد شده و تمام شده بود. بعد از آن، شرکت اویک گفته بود که ما می توانیم با همین قیمت ها تولید را بیشتر کنیم و... بعد این موضوع را شرکت متن جلو آورده بود و برنامه آن هم این بود که اویک را با پاسارگاد شریک کند اما پاسارگاد زیر بار نرفت.

تسنیم: که در نهایت تصمیم بر آن شد که MDP اویک و غدیر رد شود؟

مطیعی: اصل موضوع این بود که آقای وزیر نفت فرمودند که اویک پول ندارد که در بازی وارد شود.

تسنیم: پس مشکل این طرح پیشنهادی از دیدگاه فنی نبود و در واقع طرح مالی اش مشکل داشت؟

مطیعی: نه، اصلا به طور کلی بگذارید من چیزی را به شما بگویم. اویک روی برنامه مشخصی جلو نیامده بود، بنابراین وقتی مشخص شد، طرح پاسارگاد تأیید می شود و پاسارگاد پول هم دارد، پس برای مشارکت قدم پیش گذاشت، سپس آمدند با حضور برخی از مدیران برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، شرکت متن و آقای میرمعزی؛ مدیرعامل شرکت توسعه پاسارگاد یک جلسه برگزار کردند که آقای میرمعزی وسط این جلسه گفته بود ما با کسی شریک نمی شویم و از جلسه بیرون آمده بود.

تسنیم: مگر این جلسه در شرکت ملی نفت برگزار نشده بود؟

مطیعی: بله.

تسنیم: به عنوان پرسش پایانی؛ پس از اسفندماه سال گذشته که قرارداد توسعه میدان های سپهر و جفیر با شرکت توسعه انرژی پاسارگاد امضا شد، یعنی برای سال 1397، طرح پیشنهادی توسعه میدان های دیگری برای بررسی به شورای عالی مخازن ارائه شده است؟ اکنون چه طرح هایی را برای بررسی در دستور کار دارید؟

مطیعی: تا الان که نه، طبیعی هم هست، ما یک ماهی است که تعطیل بودیم. ممکن است این کار در اردیبهشت ماه آغاز شود و میدان هایی که قرار است قراردادهایشان امضا شود، به شورای عالی مخازن واگذار شوند.

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

بازارهای مولد فلج شده است

مالیات بر عایدی سرمایه؛ کلید قفل رکود مسکن

تورم به ۵۰ درصد خواهد رسید

فاطمی گفت: هنوز به تورم 49 درصدی سال 74 نرسیدیم، اما شاید تا پایان امسال برسیم!

تولیداتی که توجیه دارد، اما منطق نه!

حالا دیگر بعد از تجربه چند سال تولید برنامه‌های سینمایی در ایام برگزاری جشنواره فیلم فجر در رسانه ملی، تقریبا می‌توان این برنامه‌ها را به تعبیر قدیمی‌ها «سرجهازی» تلویزیون در ایام برگزاری جشنواره فجر دانست! برنامه‌هایی که هر ساله تب و تاب ساخت آن‌ها از یک ماه قبل از آغاز جشنواره فیلم فجر به اوج خود می‌رسد و همه شبکه‌های رسانه ملی به فکر راه انداختن برنامه‌ای تخصصی در حوزه سینما و برای پوشش اخبار جشنواره فیلم فجر می‌افتند.

مانور بی‌بی‌سی فارسی برای جلوگیری از عرضه نفت در بورس

با توجه به اطلاعیه بورس انرژی به نظر میرسد که تمامی ضوابط لازم برای تضمین بازگشت بهای نفت فروخته شده در بورس در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب با عرضه نفت در بورس و استفاده از توانمندی بخش خصوصی در صادرات نفت، میتوان بخشی از کاهش درآمدهای نفتی را بدون هیچ گونه ریسکی جبران کرد.

مهم‌ترین مطالب سرویس

معاون موسسه نیاوران
تورم به ۵۰ درصد خواهد رسید
ضرورت تداوم عرضه نفت در بورس برای بی‌اثرکردن تحریم‌های آمریکا
مانور بی‌بی‌سی فارسی برای جلوگیری از عرضه نفت در بورس
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران
تحریم دلیل کاهش صادرات نیست
گوشت برزیلی در دست دلالان
گوشت قرمز به ۹۵هزارتومان می‌رسد
علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت:
شرکت نفت زیان‌ده است
از ژن خوب تا چند شغله‌ها
۴۱ مشاور برای ۴ وزیر +جدول
روایت وزیر اسبق اقتصادی از نقش شیخ‌نشین‌ها در بازار ایران
فیلم: چگونه امارات در بازار ارز ایران خرابکاری می‌کند؟
کارشناس نفت و گاز در گفتگو با نسیم‌آنلاین:
فروش ریالی نفت در بورس مشکلی برای منابع ارزی کشور ایجاد نمی‌کند
چرا بودجه شرکتهای دولتی در مجلس بررسی نمی‌شود؟!
۶۰درصد بودجه برای ۴ شرکت دولتی!
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین