داغ‌ترین پرونده‌ها:

تیم اقتصادی دولت فاقد کیفیت حداقلی است

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۴

در دوران آقای روحانی اندازه نقدینگی ۳ برابر شده است، این عدد نشان می‌دهد وقتی او یک تیم فاقد کیفیت‌های حداقلی را انتخاب می‌کند،‌ باید منتظر چنین اتفاقی باشیم.

کلید واژه
تحریم فرشاد مومنی نقدینگی