داغ‌ترین پرونده‌ها:

تولید 53.3 میلیون تن انواع محصول پتروشیمی در سال 97

۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۴
نویسنده/خبرنگار: خبرنگار نسیم آنلاین
فروش داخلی محصولات پتروشیمی در داخل کشور از سال 1390 تا پایان سال 1397 به طور متوسط سالیانه 6.3 درصد رشد داشته و از 11.86 میلیون تُن در سال 1390 به 17.7 میلیون تُن در سال 1397 افزایش یافته است.

 براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس مقدار فروش داخلی محصولات پتروشیمی در داخل کشور از سال 1390 تا پایان سال 1397 به طور متوسط سالیانه 6.3 درصد رشد داشته و از 11.86 میلیون تُن در سال 1390 به 17.7 میلیون تُن در سال 1397 افزایش یافته است. همچنین میزان صادرات نیز با متوسط رشد سالیانه 2.7 درصد از 18.2 میلیون تُن در سال 1390 به 20.3 میلیون تُن در سال 1397 افزایش یافته است.

در نمودار زیر سهم محصولات پتروشیمی تولید شده در کشور به تفکیک توزیع آنها در داخل و خارج از کشور در سال 1397 ارائه شده است.براساس این جدول در سال 97 به میزان 53 میلیون و 300 هزار تن انواع محصول پتروشیمی تولید شد که از این میزان 17.7 میلیون تن در داخل کشور مصرف و 20.3 میلیون تن نیز صادر شده است.

کلید واژه
پتروشیمی
نظرات