داغ‌ترین پرونده‌ها:
ابراهیم وحیدزاده کارگردان پیشکسوت اظهار داشت:

پویش «صاحب‌خانه خوب» دردی دوا نمی‌کند

۲۵ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۷
نویسنده/خبرنگار: خبرنگار نسیم آنلاین
در کنار پویش‌هایی مثل صاحبخانه خوب باید از طریق میزگردهای تخصصی به کالبدشکافی ارتباط موجر-مستأجر پرداخت.

نسیم آنلاین: در کنار پویش‌هایی مثل صاحبخانه خوب باید از طریق میزگردهای تخصصی به کالبدشکافی ارتباط موجر-مستأجر پرداخت. دولتها زودرنجی خود را کنار بگذارند تا اهالی هنر بیشتر و بیشتر درباره دردسرهای اجاره نشینی محصول بسازند 

دامنه گسترش یافته گرانیها که عموما از بازار ارز و طلا کلید میخورد خیلی زود به تمام زیر مجموعه های زندگی ایرانیان تسری پیدا میکند و طبقات متوسط و ضعیف را بشدت آزار میدهد.

ابراهیم وحیدزاده کارگردان پیشکسوت با اشاره به گرانی های لجام گسیخته بیان داشت: گرانی مسکن که بسیاری را به دردسر انداخته جدا از مسائل دیگر نیست و وقتی به گرانی مسکن فکر می کنید قطعا باید به گرانی در تمام زمینه های دیگر چه در خوراک و چه در پوشاک اشاره کنید و همه اینها هم برمیگردد به کمبود درآمد. پس قبل از هر کار دیگر باید به افزایش درآمدها به عنوان یک اصل اساسی برقراری عدالت اشاره شود.

کارگردان مجسمه ادامه داد: انگشت گذاشتن بر روی کمبود درآمد برای یک داستان پردازی دقیق بیش از هر چیز دولت را زیر سوال میبرد و چون دولتها عموما زودرنج هستند بنابراین اهالی هنر چه در سینما و چه در تلویزیون کمتر در این باره حرف میزنند ولی واقعیت آن است که گرانی مسکن و عدم تطابق سطح درآمد با بهای اجاره منزل باید از طریق تصویرسازی در سینما و تلویزیون مطرح شود.

وحیدزاده با تأکید بر بازخورد مثبت پویشهایی نظیر "صاحبخانه خوب" بیان داشت: در کنار این جور پویشها که میتواند به اصلاح روابط موجر-مستأجر منجر شود تلویزیون باید این مشکلات را در میزگردهایی اضطراری با وجود متخصصین و افراد دولتی و مسئول، طرح کند. میزگردهایی نه صرفا برای برنامه سازی و پر کردن آنتن بلکه با وجود متخصصین و دولت مردان و در جهت حل مشکل.

کارگردان شام عروسی خاطرنشان ساخت:
وقتی مسأله ای حاد و مطرح می شود، یک مقدار زمان می گذرد که این مورد برود در کار هنری، چون در کار سریال سازی اینگونه نیست که اتفاق خاص و حادی بیفتد و فردای آن بشود در موردش سریال بسازند، زیرا سریال سازی و فیلمسازی زمانبر است و دستگاههای نظارتی خاص خود را هم دارد ولی میتوان با توسعه پویشهایی نظیر "صاحبخانه خوب" و تولید برنامه های گفتگومحور تخصصی در کوتاه مدت راهکارهایی جست برای حل بحران. به جز آن دولتها هم بابد زودرنجی خود را کنار بگذارند تا اهالی فرهنگ بیشتر و بیشتر به این موضوع ورود کنند.

 

کلید واژه
مسکن مستأجران قیمت مسکن ابراهیم وحیدزاده
نظرات