داغ‌ترین پرونده‌ها:

بازگشت شرکت ملی نفتکش ایران از بخش خصوصی به بخش دولتی

۱۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۲
نویسنده/خبرنگار: تحریریه نسیم آنلاین
کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت از پیگیری‌ها برای انتقال سهام شرکت ملی نفتکش ایران از بخش خصوصی به بخش دولتی، خبر داد.

در سال ۱۳۷۹ مصوبه‌ای در هیات دولت به تصویب رسید که مالکیت سهام دولتی شرکت ملی نفت ایران نسبت به شصت و شش درصد از سهام شرکت ملی نفت کش ایران به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی واگذار شود. در ماده ۱ این مصوبه آمده است: «مالکیت سهام دولتی شرکت ملی نفت ایران (‌سهامی خاص) نسبت به شصت و شش (٪۶۶) از سهام و سایر حقوق و امتیازات مربوط آن در شرکت‌ملی نفتکش ایران (‌سهامی خاص) به نسبت مساوی به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌شود تا طبق مقررات قانون‌ تجارت و با رعایت سایر مقررات مربوط اداره شود.»

 نهایتا در سال ۱۳۸۸، شصت و شش درصد سهام دولتی شرکت ملی نفتکش ایران به منظور رد دیون به دو نهاد زیرمجموعه وزارت کار یعنی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده و بر همین اساس اداره این شرکت توسط هیات مدیره منتخب این دو سازمان صورت می گیرد.

ولی از آنجاکه وظیفه اصلی شرکت ملی نفتکش، جابجایی نفت ایران در اقصی نقاط دنیاست، به نظر می رسد برای بهبود عملکرد این شرکت باید رابطه تنگاتنگ و مستقیمی میان شرکت ملی نفتکش و وزارت نفت وجود داشته باشد. از این رو اخیرا وزارت نفت فعالیت هایی را برای بازگرداندن این شرکت به زیرمجموعه شرکت ملی نفت انجام داده است.

در این رابطه مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: ما در شرایط کنونی تمام مراحل را برای پیوستن شرکت ملی نفتکش به وزارت نفت دنبال می کنیم تا این شرکت که پیش از این نیز زیرمجموعه شرکت ملی نفت بود به نفت بازگردد. وی تصریح کرد: باید توجه داشت که شرکت ملی نفتکش بار عمده جابجایی نفت را بر دوش می کشد از این رو ضروری است که برای سامان‌دهی این حمل و نقل ارتباط شرکت ملی نفتکش با مجموعه وزارت نفت بیشتر و بدون واسطه باشد.

کرباسیان در ادامه افزود: این شرکت پیشتر نیز زیرمجموعه وزارت نفت بود اما چون به دیده یک بنگاه اقتصادی به آن نگاه شد به زیرمجموعه وزارت کار انتقال پیدا کرد. وی تاکید کرد: در حال حاضر نیز نگاه وزارت نفت به این شرکت همانند قبل بوده و قرار نیست نگاهی متفرق از وزارت کار به این مجموعه داشته باشیم و نمی‌خواهیم نگاهی صرفا  اقتصادی به آن داشته باشیم بلکه این شرکت ابزاری برای تسهیل امور انتقال نفت خواهد بود و قطعا از این شرکت بعنوان ابزاری کارا در کنار دیگر مراحل عملیات تولید، بهره خواهیم برد.

وی در پایان تاکید کرد که امور انتقال این مجموعه به وزارت نفت در حال پیگیری بوده و تنها بخشی از کارهای اداری این نقل و انتقال باقی مانده که در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

اقتصاد آنلاین

کلید واژه
صندوق بازنشستگی کشوری تامین اجتماعی خصوصی سازی شرکت ملی نفت ایران کرباسیان شرکت ملی نفتکش ایران
نظرات