داغ‌ترین پرونده‌ها:
آرشیو اخبار الگوی-مصرف
سرانه مصرف گاز هر ایرانی ۱۰ برابر کشورهای اروپایی
۲۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۵

آمار به دست آمده نشان می‌دهد سرانه مصرف سالانه گاز هر فرد در ایران ۱۷۰۰ مترمکعب و در جهان ۶۰۰ مترمکعب است. به‌عبارت دیگر، هر فرد سالانه ۹۰۰ مترمکعب گاز مازاد بر نیاز و بیش از میانگین جهانی آن مصرف می‌کند.