داغ‌ترین پرونده‌ها:
آرشیو اخبار توبه
افرادی که خدا آن‌ها را نمی‌بخشد
۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۵

چه کسانی مورد غضب و خشم خدا می‌گیرند؟ و خداوند با تمام مهربان بودنش آن‌ها را نمی‌بخشد؟ در ادامه درباره افرادی که توسط خدا بخشیده نمی‌شوند، بخوانید.

احتمال دارد که خدا گناه ما را پس از توبه نبخشد؟
۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۵

آیا این احتمال وجود دارد که خدا پس از توبه گناه انسان را نبخشد؟ چگونه می‌توانیم بفهمیم که توبه ما حقیقی بوده و خدا آن را پذیرفته است؟

چرا پیامبران و ائمه توبه و استغفار می‌کردند؟
۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰۱:۳۰

از پیامبران و ائمه اطهار دعاهای بسیاری نقل شده که به توبه و استغفار مشغول هستند. اما چرا پیامبران و ائمه اطهار با وجود معصومیت توبه و استغفار می‌کردند؟