اخبار تئاتر بینوایان (۱)

یادداشت مهمانچهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

نقدی بر تاتر موزیکال بینوایان به مناسبت پایان اجرای آن/ وقتی که جیب پر پول فقط مهمه!

آنچه از نمایش دریافت می شود نه عدالتخواهی که قانون گریزی است و مشخصا با دیالوگ های آوازگون که از زبان تمامی شخصیت های داستان تازه پردازش شده ی پارسایی شنیده می شود. فقر، نکبت، نومیدی، رذالت، دزدی و تن فروشی و میخواری است.

  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین