اخبار حمید صرامی (۲)

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر:یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

58 درصد معتادان کشور را افراد زیر 34 سال تشکیل می‌دهند

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ۵۸ درصد معتادان کشور را افراد زیر ۳۴ تشکیل می‌دهند و این مساله، یک تهدید جدی محسوب می‌شود.

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳

بانک اطلاعاتی پژوهش‌های مبارزه با مواد مخدر به زودی به بهره‌برداری می‌رسد

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان این خبر افزود: سیستم مواد مخدر و روانگردان یکی از ابزارهای تهدید نرم است/ تعداد متخصصان اعتیاد در کشور ناچیز است