سخنگوی ناجا:

کاهش ۳۳ درصدی میانگین جرایم در ماه مبارک رمضان

منتظرالمهدی

سخنگوی نیروی انتظامی از کاهش ۳۳ درصدی میانگین جرایم در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت:با ملاحظه در آمار و ارقام ها می توانیم نتیجه بگیریم که در ماه مبارک رمضان؛ آمار جرایم خشونت آمیز و میزان وقوع کنش های امنیت زدا و شرارت آمیز و نامتعارف تقلیل و رفتار رانندگی شهروندان بهبود یافته است.

به گزارش «نسیم آنلاین»، دکتر سعید منتظرالمهدی ، معاون اجتماعی و سخنگوی ناجا، گفت: همه ما می دانیم که جرایم و تخلفات و کجروی ها را به چند دسته کلی تقسیم می شوند. در ذیل هر یک از این دسته ها نیز چندین و چند جرم و تخلف جای می گیرد. یک دسته از آن جرایم " سرقت ها " هستند.

سخنگو ناجا در ادامه بیان داشت: حداقل 10 نوع سرقت داریم از میان این نوع سرقت ها چهار نوع آنها یعنی " سرقت از بانک ها "، "طلا فروشی ها" ، "  منازل " و " سرقت های خرد " به ترتیب 33، 7/5 7،5 و 2 درصد کاهش داشته اند و در مجموع کل سرقت ها بیش از سه درصد کاهش داشته است.

وی افزود: سرقت‌ها هم به اشکال مختلفی صورت می‌گیرند که از یک منظر دیگر می توان آنها را به دو نوع " سرقت به عنف " ( یعنی خشونت آمیز و تبهکارانه ) و( غیر خشونت آمیز ) تقسیم کرد. خوشبختانه نوع اول در این ماه 5 درصد تقلیل یافته است. نوع دیگری از جرایم ،  امنیتی هستند. یکی از این نوع جرایم " قتل" است . خوشبختانه میزان وقوع این جرم در ماه مبارک ،33 درصد کاهش یافته است. دو نوع جرم و کژرفتاری دیگر هم داریم که یکی " شرارت " ( نظیر قمه کشی و ... ) است و دیگری " نزاع و درگیری " . وقوع این دو نوع جرم هم به ترتیب 19 و 5 درصد کاهش یافته است.

در مجموع در ماه مبارک رمضان شاهد کاهش 33 درصدی میانگین جرایم بوده‌ایم

منتظرالمهدی با اشاره به بحث جرایم و انحرافات و کجروی‌ها گفت: یک بحث دیگری داریم که آن را " کشفیات" نام نهاده ایم. به ویژه دو گروه کشف از اهمیت بیش تری برخوردارند . یکی کشف مواد مخدر و دیگری کشف الکل . کشف مواد مخدر در این ماه بیش از 9 درصد کاهش یافته است و کشف الکل نیز 30درصد کاهش یافته است. این در حالی است که فعالیت ماموران ما در این ماه به صورت چشمگیری افزایش یافته است بنابراین این کاهش کشف را می توان به کاهش رفتار مجرمانه در این قلمرو نسبت داد.

وی بیان داشت: در قلمرو رفتار رانندگی گرچه در ماه مبارک با حادثه دلخراش و اندوهناک تصادف اتوبوس حامل سربازان پادگان 05 و جان باختن شماری از آن عزیزان رو به رو شدیم، اما در مجموع در این قلمرو با کاهش چشمگیری رو به رو بودیم به گونه ای که در این ماه وقوع تصادف 5 درصد و آمار جانباختگان و مصدومان 14 درصد کاهش پیدا کرد.

سخنگوی ناجا تصریح کرد: خلاصه آن که با ملاحظه در آمار و ارقام ها می توانیم نتیجه بگیریم که در ماه مبارک رمضان؛ اولاً: آمار جرایم خشونت آمیز کاهش یافته است. ثانیاً: میزان وقوع کنش های امنیت زدا و شرارت آمیز و نامتعارف تقلیل یافته است . ثالثاً: رفتار رانندگی شهروندان بهبود یافته است.

منتظرالمهدی همزمان با کاهش آمار وقوع برخی جرایم و کجروی‌ها و بهبود امنیت اجتماعی می‌افزاید: می دانیم که امنیت اجتماعی دارای ابعاد" عینی " و " ذهنی " است. بعد عینی متاثر از نرخ وقوع جرایم و کجروی ها است. بنابراین، وقتی آمار کژروی ها کاهش یافته است می توان نتیجه گرفت که امنیت اجتماعی در بعد عینی بهبود پیدا کرده است. لیکن بعد ذهنی متاثر از پرشماری عوامل درون و برون فردی است. تنها یکی از آن عوامل وقوع کجروی و انحراف است. معنویت نیز یکی دیگر از آن عوامل است . زمینه یابی ها و سنجش های محدود ما نشان از آن دارد که بر اثر مجموع عوامل مختلف احساس امنیت شهروندان در ماه مبارک بین 10 تا 15 نمره ( در مقیاس 100 درجه ای) افزایش یافته است.

سخنگوی ناجا درباره علل کاهش کجروی ها و انحرافات، یا اصلاح رفتارها در ماه مبارک رمضان افزود: به باور من این پرسش پاسخ ساده ای ندارد. چون همه اذعان داریم که پدیده های اجتماعی و کنش های فردی و جمعی، " چند عاملی " ( مولتی فاکتوریال ) هستند و لاجرم ظهور و بروزشان را نمی توان در حد یک یا دو عامل فرو کاست. با این وصف من پاسخ پرسش شما را می توانم در چارچوب یک مدل عرضه کنم.

وی بیان کرد: بر اساس این مدل کجروی ها و کژکارکردی‌ها متاثر از چهاردسته عامل اند: فرد، انگیزه، توانایی و فرصت . ماه مبارک می تواند روی برخی از این عوامل تاثیر بگذارد. به عنوان مثال معنویت ماه مبارک فرصتی است برای کاهش تیرگی های وجدانی برای افراد مستعد کجروی . همچنین، این ماه می تواند انگیزه رفتار انحرافی را کاهش و انگیزه رفتارهای نوع دوستی و هنجارمند را افزایش دهد.

منتظرالمهدی در ادامه بیان داشت: همچنین، دراین ماه هم خانواده ها ، به سبب الگوی خواب و بیداری و حضورشان در منزل ، و هم پلیس به سبب افزایش حضور فنی و انسانی و ...، می توانند " فرصت" کجروی را کاهش دهند. اصلاح برخی رفتارهای فردی و اجتماعی، مسئله رفتار رانندگی و تعاملات بین فردی، را هم می توان در چارچوب "رفتار فردی" و " جو اجتماعی " تبیین کرد. ماه مبارک از درون آدم ها را بر می انگیزد تا بر هیجانات رام نشده خود لگام بزنند و اخلاقی عقیدتی تر رفتار نمایند. به هر روی ، آنچه اتفاق می افتد مبارک است و آرزو می کنیم الگوهای رفتاری مطلوب و ماه مبارک بیش از پیش به دیگر ماهها تعمیم یابد.

این مقام عالی انتظامی درباره راهکارهای تعمیم این الگوهای رفتاری گفت: من سالیانی است که در این خصوص دغدغه دارم و در پی آن هستم تا به یک "مدل نظری"  دست پیدا کنم. باورم بر آن است که با چند عامل می توان بستر این تقسیم را فراهم ساخت. یکی از آن عوامل "یادآوری" است. یعنی پیوسته باید آن اثرات مطلوب و پیامدهای مثبت جمعی و فردی ماه مبارک را به یاد همگان بیاوریم. یعنی در واقع، هرآنگاه که روح معنویت بر جامعه بدمد و اعمال ما برگرفته از آرایه های دینی و مذهبی و اخلاقی شود، جرم کاهش می یابد. عامل دوم، آموزش مهارت های "خویشتن داری" و "کنترل درونی" است. این مهارت را می توان فرا گرفت و از آن برای اصلاح سبک زندگی بری جست. عامل سوم "بازسازی شخصیتی" افراد کجرو و منحرف است. می دانیم که شمار زیادی از جرایم توسط افرادی صورت می گیرد که تجربه اینگونه کجروی ها را دارند و احتمالاً واجد " شخصیت بزهکار " شده اند. این شخصیت ها را باید بازسازی نمود و آشکار است که برای این منظور می توان از برکات معنوی ماه مبارک بهره گرفت.

منتظرالمهدی در انتها بیان داشت: عامل چهارم به زعم من " مداخله پیشگیرانه " است . چنانچه در هر مرحله از وقوع کجروی ها، هوشمندانه و منظم و روشمند "مداخله درمانگرانه" نماییم می توانیم از وقوع، یا تشدید کجروی پیشگیری کنیم. به باورم نفس ماه مبارک رمضان دارای خاصیت " مداخله پیشگیرانه فعال " است. خلاصه آنکه باید در این زمینه بیش تر کند و کاو کنیم و راهکار بیابیم. می بایست اهل پژوهش و تحقیق به ویژه جامعه شناسان و علمای علوم رفتاری و علمای دینی، در این خصوص اهتمام بیش تری بورزند.

 

ارسال نظر

برنامه «عصر جدید» محصول چیست؟!

«عصرجدید» رسانه در «وضعیت الاکلنگی»

پالایشگاه، راهکار دائمی بی‌اثر کردن تحریم میعانات گازی

راهکار بی‌اثر کردن تحریم میعانات گازی، ساخت پالایشگاه‌های این مواد است که با تبدیل میعانات به مواد با ارزش‌افزوده و امکان صادرات بیشتر موجب رفع معضل انبار آن‌ها هم می‌شود.

جمعه؛ روز حرکت به سمت مسجد الاقصی

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس جمعه پیشِ‌رو را روز خیزش و حرکت ملت فلسطین به مسجد الاقصی برای پاسداری از آن اعلام کرد.

واردکنندگان کالاهای «ممنوعه» چگونه گمرک را دور زده‌اند؟

دوم تیرماه سال ۹۷ دولت ثبت سفارش و واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا را ممنوع اعلام کرد. اما بررسی‌ آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد اغلب کالاهای ممنوع شده در ماه‌های اخیر وارد کشور شده و به قانون جدید بی توجه بوده‌اند.

مهم‌ترین مطالب سرویس

حاشیه‌‌سازی برخی رسانه‌ها برای دیوارنگاره اخیر میدان ولیعصر(عج) تهران
وقتی «مادر» بودن را توهین تلقی می‌‌کنند
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با نسیم آنلاین
وکالت نباید انحصاری باشد
در نامه‌ انجمن اسلامی دانشجویان مستقل به معاونت زنان ریاست جمهوری و نمایندگان فراکسیون زنان مجلس مطرح شد:
استدلال‌های مطرح شده برای طرح افزایش سن ازدواج غیرکارشناسی است/ این طرح دایره‌ی ازدواج‌های جوانان را تنگ‌تر میکند
ذبح حقوق مردم توسط دلالان در آشفته بازار توزیع ارز دولتی
تدبیر مفسده انگیز دولت در تنظیم بازار گوشت قرمز
تاملی درباب رسانه عدالتخواه و عدالتخواهی رسانه ای
عدالتخواهی یا نارضایتی‌سازی! مسئله این است
آخرین حربه موافقان افزایش حداقل سن ازدواج
اهانت به ۶۰۰ هزار بانوی ایرانی
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
در کشور با کمبود وکیل روبرو هستیم
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین