سخنگوی ناجا:

کاهش ۳۳ درصدی میانگین جرایم در ماه مبارک رمضان

منتظرالمهدی

سخنگوی نیروی انتظامی از کاهش ۳۳ درصدی میانگین جرایم در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت:با ملاحظه در آمار و ارقام ها می توانیم نتیجه بگیریم که در ماه مبارک رمضان؛ آمار جرایم خشونت آمیز و میزان وقوع کنش های امنیت زدا و شرارت آمیز و نامتعارف تقلیل و رفتار رانندگی شهروندان بهبود یافته است.

به گزارش «نسیم آنلاین»، دکتر سعید منتظرالمهدی ، معاون اجتماعی و سخنگوی ناجا، گفت: همه ما می دانیم که جرایم و تخلفات و کجروی ها را به چند دسته کلی تقسیم می شوند. در ذیل هر یک از این دسته ها نیز چندین و چند جرم و تخلف جای می گیرد. یک دسته از آن جرایم " سرقت ها " هستند.

سخنگو ناجا در ادامه بیان داشت: حداقل 10 نوع سرقت داریم از میان این نوع سرقت ها چهار نوع آنها یعنی " سرقت از بانک ها "، "طلا فروشی ها" ، "  منازل " و " سرقت های خرد " به ترتیب 33، 7/5 7،5 و 2 درصد کاهش داشته اند و در مجموع کل سرقت ها بیش از سه درصد کاهش داشته است.

وی افزود: سرقت‌ها هم به اشکال مختلفی صورت می‌گیرند که از یک منظر دیگر می توان آنها را به دو نوع " سرقت به عنف " ( یعنی خشونت آمیز و تبهکارانه ) و( غیر خشونت آمیز ) تقسیم کرد. خوشبختانه نوع اول در این ماه 5 درصد تقلیل یافته است. نوع دیگری از جرایم ،  امنیتی هستند. یکی از این نوع جرایم " قتل" است . خوشبختانه میزان وقوع این جرم در ماه مبارک ،33 درصد کاهش یافته است. دو نوع جرم و کژرفتاری دیگر هم داریم که یکی " شرارت " ( نظیر قمه کشی و ... ) است و دیگری " نزاع و درگیری " . وقوع این دو نوع جرم هم به ترتیب 19 و 5 درصد کاهش یافته است.

در مجموع در ماه مبارک رمضان شاهد کاهش 33 درصدی میانگین جرایم بوده‌ایم

منتظرالمهدی با اشاره به بحث جرایم و انحرافات و کجروی‌ها گفت: یک بحث دیگری داریم که آن را " کشفیات" نام نهاده ایم. به ویژه دو گروه کشف از اهمیت بیش تری برخوردارند . یکی کشف مواد مخدر و دیگری کشف الکل . کشف مواد مخدر در این ماه بیش از 9 درصد کاهش یافته است و کشف الکل نیز 30درصد کاهش یافته است. این در حالی است که فعالیت ماموران ما در این ماه به صورت چشمگیری افزایش یافته است بنابراین این کاهش کشف را می توان به کاهش رفتار مجرمانه در این قلمرو نسبت داد.

وی بیان داشت: در قلمرو رفتار رانندگی گرچه در ماه مبارک با حادثه دلخراش و اندوهناک تصادف اتوبوس حامل سربازان پادگان 05 و جان باختن شماری از آن عزیزان رو به رو شدیم، اما در مجموع در این قلمرو با کاهش چشمگیری رو به رو بودیم به گونه ای که در این ماه وقوع تصادف 5 درصد و آمار جانباختگان و مصدومان 14 درصد کاهش پیدا کرد.

سخنگوی ناجا تصریح کرد: خلاصه آن که با ملاحظه در آمار و ارقام ها می توانیم نتیجه بگیریم که در ماه مبارک رمضان؛ اولاً: آمار جرایم خشونت آمیز کاهش یافته است. ثانیاً: میزان وقوع کنش های امنیت زدا و شرارت آمیز و نامتعارف تقلیل یافته است . ثالثاً: رفتار رانندگی شهروندان بهبود یافته است.

منتظرالمهدی همزمان با کاهش آمار وقوع برخی جرایم و کجروی‌ها و بهبود امنیت اجتماعی می‌افزاید: می دانیم که امنیت اجتماعی دارای ابعاد" عینی " و " ذهنی " است. بعد عینی متاثر از نرخ وقوع جرایم و کجروی ها است. بنابراین، وقتی آمار کژروی ها کاهش یافته است می توان نتیجه گرفت که امنیت اجتماعی در بعد عینی بهبود پیدا کرده است. لیکن بعد ذهنی متاثر از پرشماری عوامل درون و برون فردی است. تنها یکی از آن عوامل وقوع کجروی و انحراف است. معنویت نیز یکی دیگر از آن عوامل است . زمینه یابی ها و سنجش های محدود ما نشان از آن دارد که بر اثر مجموع عوامل مختلف احساس امنیت شهروندان در ماه مبارک بین 10 تا 15 نمره ( در مقیاس 100 درجه ای) افزایش یافته است.

سخنگوی ناجا درباره علل کاهش کجروی ها و انحرافات، یا اصلاح رفتارها در ماه مبارک رمضان افزود: به باور من این پرسش پاسخ ساده ای ندارد. چون همه اذعان داریم که پدیده های اجتماعی و کنش های فردی و جمعی، " چند عاملی " ( مولتی فاکتوریال ) هستند و لاجرم ظهور و بروزشان را نمی توان در حد یک یا دو عامل فرو کاست. با این وصف من پاسخ پرسش شما را می توانم در چارچوب یک مدل عرضه کنم.

وی بیان کرد: بر اساس این مدل کجروی ها و کژکارکردی‌ها متاثر از چهاردسته عامل اند: فرد، انگیزه، توانایی و فرصت . ماه مبارک می تواند روی برخی از این عوامل تاثیر بگذارد. به عنوان مثال معنویت ماه مبارک فرصتی است برای کاهش تیرگی های وجدانی برای افراد مستعد کجروی . همچنین، این ماه می تواند انگیزه رفتار انحرافی را کاهش و انگیزه رفتارهای نوع دوستی و هنجارمند را افزایش دهد.

منتظرالمهدی در ادامه بیان داشت: همچنین، دراین ماه هم خانواده ها ، به سبب الگوی خواب و بیداری و حضورشان در منزل ، و هم پلیس به سبب افزایش حضور فنی و انسانی و ...، می توانند " فرصت" کجروی را کاهش دهند. اصلاح برخی رفتارهای فردی و اجتماعی، مسئله رفتار رانندگی و تعاملات بین فردی، را هم می توان در چارچوب "رفتار فردی" و " جو اجتماعی " تبیین کرد. ماه مبارک از درون آدم ها را بر می انگیزد تا بر هیجانات رام نشده خود لگام بزنند و اخلاقی عقیدتی تر رفتار نمایند. به هر روی ، آنچه اتفاق می افتد مبارک است و آرزو می کنیم الگوهای رفتاری مطلوب و ماه مبارک بیش از پیش به دیگر ماهها تعمیم یابد.

این مقام عالی انتظامی درباره راهکارهای تعمیم این الگوهای رفتاری گفت: من سالیانی است که در این خصوص دغدغه دارم و در پی آن هستم تا به یک "مدل نظری"  دست پیدا کنم. باورم بر آن است که با چند عامل می توان بستر این تقسیم را فراهم ساخت. یکی از آن عوامل "یادآوری" است. یعنی پیوسته باید آن اثرات مطلوب و پیامدهای مثبت جمعی و فردی ماه مبارک را به یاد همگان بیاوریم. یعنی در واقع، هرآنگاه که روح معنویت بر جامعه بدمد و اعمال ما برگرفته از آرایه های دینی و مذهبی و اخلاقی شود، جرم کاهش می یابد. عامل دوم، آموزش مهارت های "خویشتن داری" و "کنترل درونی" است. این مهارت را می توان فرا گرفت و از آن برای اصلاح سبک زندگی بری جست. عامل سوم "بازسازی شخصیتی" افراد کجرو و منحرف است. می دانیم که شمار زیادی از جرایم توسط افرادی صورت می گیرد که تجربه اینگونه کجروی ها را دارند و احتمالاً واجد " شخصیت بزهکار " شده اند. این شخصیت ها را باید بازسازی نمود و آشکار است که برای این منظور می توان از برکات معنوی ماه مبارک بهره گرفت.

منتظرالمهدی در انتها بیان داشت: عامل چهارم به زعم من " مداخله پیشگیرانه " است . چنانچه در هر مرحله از وقوع کجروی ها، هوشمندانه و منظم و روشمند "مداخله درمانگرانه" نماییم می توانیم از وقوع، یا تشدید کجروی پیشگیری کنیم. به باورم نفس ماه مبارک رمضان دارای خاصیت " مداخله پیشگیرانه فعال " است. خلاصه آنکه باید در این زمینه بیش تر کند و کاو کنیم و راهکار بیابیم. می بایست اهل پژوهش و تحقیق به ویژه جامعه شناسان و علمای علوم رفتاری و علمای دینی، در این خصوص اهتمام بیش تری بورزند.

 

ارسال نظر

« نبرد کرامت۲»؛ اعتصاب غذا را  به سلاحی مهارنشدنی تبدیل کرد

عقب‌نشینی اسرائیل پس از هشت‌روز

«تختی» کشی با «تختی»

فیلم، از نظر شخصیت پردازی، چندان موفق نبوده است. هر چند که فیلم از نوع زندگی نامه است اما تلاش نویسنده و کارگردان در شخصیت پردازی از یک قهرمان ملی تنها به خرده اطلاعات روزنامه ها تکیه می کند و مردی سرد، دورن گرا و تنها را به تصویر می کشد که فقط به دیگران کمک می کند و از خانواده خود غافل است.

کاری که دشمن را عصبانی کند درست است

حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا ظهر امروز (چهارشنبه) در دیدار فرماندهان ارتش و نیروی زمینی، ارتشِ امروز را متدین‌تر و کارآمدتر از همیشه خواندند و با تجلیل از حضور مؤثر و حیاتی ارتش و نیروهای مسلح در امدادرسانی به سیل‌زدگان، و همچنین با تأکید بر لزوم اتحاد روزافزون نیروهای مسلح و زیبا خواندن دست برادریِ ارتش و سپاه پس از اقدام زشت آمریکایی‌ها علیه سپاه، خاطرنشان کردند: هر کاری که دشمن را عصبانی کند، خوب و درست است و در مقابل همگان باید از هر کاری که دشمن را جری و روحیه آن را تقویت کند،

نقش فرانسه در کشتار غیرنظامیان یمن

افشای اسناد محرمانه دفاعی فرانسه در مورد استفاده از تسلیحات فرانسوی در جنگ یمن نشان می دهد که عربستان سعودی و امارات متحده عربی بطور مستقیم از این تسلیحات در جنگ یمن و علیه غیرنظامیان استفاده کرده‌اند.

مهم‌ترین مطالب سرویس

آزمون ارشد ۲۳ و ۲۴ خرداد برگزار می شود
کنکور ارشد به تعویق افتاد
بخند...بیشتر... آهاان...یک...دو...سه...
گذری بر فرآیند آتلیه‌ای شدن فرزندان
به بهانه سیل در استان‌های مختلف کشور
اگر این میزان باران در ژاپن ببارد چه مى‌شود؟
آیا گذشته‌گرایی تاثیری در زندگی و آینده‌مان دارد؟
شهر غرق در نوستالژی
توضیجات قاضی مسعودی مقام درباره سوبرداشت از پرونده ۶.۵ میلیارد یورویی پتروشیمی
۱۰۰هزار میلیارد تومان رقم اخلال در نظام اقتصادی است نه تحصیل مال
 لاهوتی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفتگو با نسیم آنلاین
ایجاد شغل برای حقوق‌خوانده‌ها با برداشتن انحصار
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین