نگاهی به عملکرد تلفیقی حسابرسی شده در نیمه نخست امسال

هزینه مالی ۱۳۰۰ میلیارد تومانی تمام سود عملیاتی ایران خودرو را بلعید/ وضعیت بد بزرگ‌ترین غول خودروسازی کشور

ایران خودرو

صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده گروه ایران خودرو در حالی از تحقق زیان ۵۵۶ ریالی به ازای هر سهم در پایان عملکرد شش ماهه خبر داده که در صورت‌های مالی ایران خودرو (اصلی) این رقم با سود ۳۱ ریالی به ازای هر سهم روبرو است.

به گزارش «نسیم آنلاین»، صورت‌های تلفیقی حسابرسی شده عملکرد شش ماهه گروه ایران خودرو نشان می دهد، دراین دوره عملکردی از محل عملیاتی عایدی 110 ریالی به ازای هر سهم محقق شده، زیان غیر عملیاتی به 666 ریال به ازای هر سهم رسیده که باعث شده زیان پایه هر سهم بر اساس میانگین موزون سهام به رقم 556 ریال برسد.

اگر چه ایران خودرو از شرکت‌های سرمایه پذیر خود توانسته به سود ناخالص یک هزار و 277 میلیارد و 88 میلیون و یکصد هزار تومانی در نیمه اول امسال دست یابد، اما عمده این سود به دلیل هزینه مالی یا به عبارت بهتر بدهی‌های بانکی یک هزار و 337 میلیارد و 841 میلیون و 700 هزار تومانی به یکباره صفر می‌شود.

به عبارتی بهتر 320 درصد از سودعملیاتی گروه ایران خودرو در تلفیق عملیاتی طی شش ماهه اول امسال به دلیل هزینه‌های مالی سوخت شده است. سود ناخالص ایران خودرو در این دوره عملکردی بالغ بر یک هزار و 277 میلیارد و 88 میلیون و یکصد هزار تومان بوده که حدود 88 درصد از این رقم به دلیل هزینه‌های توزیع و فروش و همچنین هزینه‌های عمومی و اداری تبخیر شده است.

در نهایت به لطف سر فصل سایر اقلام عملیاتی گروه تلفیق در این دوره عملکردی ایران خودرو به سود عملیاتی 318 میلیارد و 150 میلیون و یکصد هزار تومانی دست یافته که در مواجهه با هزینه مالی ، تمامی این سود حتی با وجود درآمد غیرعملیاتی 184 میلیارد و 532 میلیون و 400 هزار تومانی به زیان خالص 878 میلیارد و 449 میلیون و 600 هزار تومانی تبدیل شده است.

در ترازنامه حسابرسی شده منتهی به پایان عملکرد شش ماهه اول امسال گروه ایران خودرو اما در حالی 44 درصد از کل دارایی‌ها شامل دریافتنی‌های تجاری و غیر تجاری می شود که بیش از 26 درصد بدهی‌ها به سرفصل تسهیلات مالی اختصاص یافته است.

گروه ایران خودرو در عملکرد حسابرسی شده نیمه نخست امسال توانسته 31 ریال عایدی به ازای هر سهم  محقق نماید، در حالی که مجموع سود عملیاتی این شرکت در دوره مذکور مبلغ 495 ریال به ازای هر سهم بوده است.

زیان غیر عملیاتی 464 ریالی به ازای هر سهم  در این دوره عملکردی، اصلی‌ترین عامل برای کاهش این سود عملیاتی بوده است.

یران خودرو در عملکرد شش ماهه امسال خود با تولید 281 هزار و 877 دستگاه انواع خودرو بیش از نیمی از پیش بینی برآوردی در بودجه امسال را محقق کند.

در عین حال این شرکت در این دوره توانست 276 هزار و 60 دستگاه انواع خودرو را به فروش برساند که با احتساب مبلغ فروش 10هزار و 604 میلیارد و 612 میلیون و 300 هزار تومانی این بنگاه خودروسازی می‌توان گفت ایران خودرو به طور متوسط توانسته در شش ماهه اول امسال هر محصول خود را به مبلغ 38 میلیون و 358 هزار و 577 تومان را بفروشد.

وانت آریسان، گروه پژو، رانا و لوگان اصلی ترین محصولات پر فروش ایران خودرو در عملکرد شش ماهه اول امسال نسبت به سایر محصولات این شرکت نسبت به بودجه برآوردی 95 بوده است.

کل سود عملیاتی ایران خودرو در نیمه نخست امسال 757 میلیارد و 868 میلیون و 900 هزار تومان است که با هزینه مالی 854 میلیارد و 85 میلیون و 800 هزار تومانی یکجا بلعیده اما به لطف سایر درآمد های غیر عملیاتی به رقم 48 میلیارد و 451 میلیون و یکصد هزار تومان سود خالص دست یافته است.

به عبارت بهتر آنچه که گروه ایران خودرو را در نیمه نخست امسال نجات داده سر فصل سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی است که شامل درآمد حاصل از سپرده های سرمایه گذاری ، درآمد حاصل از مدیریت پرتفوی بیمه و سود حاصل از فروش سهام شرکت ها و غیره است.

به گزارش فارس، در بند 3 گزارش حسابرس ایران خودرو برای این دوره عملکردی آمده است که « صورت‌های مالی تلفیقی گروه به شرح یادداشت 5- 9، شامل صورت های مالی 2 شرکت فرعی حسابرسی نشده است که جمع داراییها، بدهی ها و درآمد آنها به ترتیب مبالغ 686ر2 میلیارد ریال، 230ر2 میلیارد ریال و 401 میلیارد ریال است. »

همچنین محاسبه ارزش ویژه سرمایه‌گذاری در بانک پارسیان و 5 شرکت وابسته دیگر براساس صورت های مالی حسابرسی شده سالانه بدون احتساب سود و زیان دوره صورت پذیرفته است. ضمن اینکه بانک پارسیان به موجب صورتهای مالی میان دوره‌ای حسابرسی نشده ، برای دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1395 مبلغ 430 ریال زیان برای هر سهم اعلام نموده است که از این بابت صورت های مالی مورد گزارش تعدیل نگردیده است.

حسابرس دربند 4 نیز آورده است: حسابها و اسناد دریافتنی و پیش پرداختهای گروه (یادداشتهای  5 و 7 صورتهای مالی)، شامل مبلغ 133ر22 میلیارد ریال مطالبات راکد و سنواتی (عمدتا  شامل مبلغ 446ر2 میلیارد ریال اقساط معوق تسهیلات پرداختی در شرکتهای لیزینگ گروه، مبلغ 342ر4 میلیارد ریال مطالبات شرکت ایران خودرو دیزل، مبلغ 233ر2 میلیارد ریال مطالبات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو- ساپکو ،مبلغ 302ر3 میلیاردریال مطالبات شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو - ایساکو و مبلغ 664ر7 میلیارد ریال مطالبات شرکت اصلی) می‌باشد که از بابت آن جمعا  927 میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور گردیده است.

همچنین مطالبات ارزی شرکت اصلی به میزان 143.5 میلیون دلار معادل مبلغ 506ر4 میلیارد ریال مربوط به سنوات قبل می‌باشد که تا تاریخ این گزارش وصول نگردیده است. مضافا  اینکه نحوه وصول مبلغ 589ر2 میلیارد ریال مطالبات شرکت اصلی از شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو نیز مشخص نیست.

همچنین در بند 5 نیز تاکید شده که « قراردادهای فیمابین شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو - ساپکو با سازندگان قطعات قطعی نشده و درخواستهای افزایش نرخ تعدادی از سازندگان در بخش بازرگانی شرکت مزبور در جریان رسیدگی می باشد.»

مضافا اینکه بخشی از تعدیل نرخ خریدهای سنوات قبل شرکت ساپکو در دوره مورد رسیدگی به حساب خرید منظور شده است. همچنین کلیه خریدهای شرکت اصلی از شرکت ساپکو براساس نرخ‌های قرارداد سال قبل عمل شده و قراردادهای دوره مورد گزارش هنوز نهایی نشده است.

حسابرس در بند 6 با بیان اینکه مطابقت حسابهای فیمابین شرکت اصلی با شرکتهای گروه بیانگر مبلغ  090ر3 میلیاردریال مغایرت نامساعد است، که دفاتر شرکت اصلی از این بابت اصلاح نشده است در بند 7 عنوان کرده که در ارتباط با عملکرد سنوات قبل شرکت های گروه به موجب برگ های تشخیص و قطعی صادره جمعا مبلغ 132ر2 میلیارد ریال (عمدتا گروه ایران خودرو دیزل به مبلغ 674 میلیاردریال، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به مبلغ 389 میلیاردریال ، تام ایران خودرو به مبلغ 123 میلیاردریال و شرکت اصلی به مبلغ 886 میلیارد ریال) بیش از مالیات پرداختی و یا ذخیره شده مطالبه شده که به دلیل اعتراض شرکت‌ها، بابت مازاد مورد مطالبه ذخیره ای در حسابها منظور نشده است.

همچنین بابت عملکرد سال 1394 و دوره مورد رسیدگی شرکت ایران خودرو (شرکت اصلی) ذخیره‌ای در حسابها منظور نشده است. مضافا بابت مالیات تکلیفی و حقوق گروه مبلغ387 میلیاردریال ( عمدتا گروه ایران خودرو دیزل مبلغ 44 میلیاردریال، تام ایران خودرو مبلغ 68 میلیاردریال و شرکت اصلی مبلغ 268 میلیاردریال) بیش از مبلغ ثبت و پرداخت شده مطالبه شده است.

ضمنا مالیات ارزش افزوده شرکت اصلی جهت سالهای 1387، 1389 الی 1394مورد رسیدگی مسئولان مالیاتی قرار نگرفته است.

علاوه بر این سازمان تامین اجتماعی مبلغ 718 میلیارد ریال ( شرکتهای تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی - ایساکو مبلغ 561 میلیاردریال ، تولید خودرو و صنعت خزر مبلغ 12 میلیارد ریال و شرکت اصلی مبلغ 145 میلیاردریال) حق بیمه مطالبه نموده که از بابت آن ذخیره‌ای در حسابها منظور نشده است.

و بالاخره در بند 8 با اشاره به پرونده شکایت یارن خودرو دیزل از مجموعه شرکت های تابعه ایران خودرو آورده است که سازمان تعزیرات حکومتی در سنوات قبل شرکت ایران خودرو دیزل (شرکت فرعی) را به علت گران فروشی به پرداخت مبلغ 597ر2 میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت و مبلغ 896 میلیارد ریال در حق شاکیان محکوم نموده است. شرکت نسبت به آراء صادره نزد دیوان عدالت اداری اعتراض نموده و نتیجه آن تاکنون مشخص نشده است.

در عین حال، شرکت مزبور در جهت جلب رضایت شاکیان و انصراف آنها از شکایت خود، مبلغ 708 میلیارد ریال مستقیما  یا از طریق شرکتهای لیزینگ به شاکیان پرداخت و بجای انعکاس مبالغ مزبور در سرفصل هزینه‌ها، مبالغ پرداختی را به بدهکار حساب مشتریان منظور نموده و در همین زمینه مبلغ 319 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور نموده است. با توجه به موارد فوق، تعدیل حسابها از بابت مبالغ پرداختی و احتساب ذخیره از بابت بقیه مبالغ در حسابها ضروری است.

حسابرس ایران خودرو در انتها  با نتیجه گیری مشروط،  در بند 10 تحت عنوان تاکید بر مطالب خاص آورده است: «با عنایت به  یادداشت  6-9 صورتهای مالی، زیان انباشته گروه عمدتا متأثر از زیان انباشته گروه ایران خودرو دیزل به مبلغ 226ر18 میلیاردریال ؛ شرکت  لیزینگ خودرو کار به مبلغ 550ر6 میلیارد  ریال و شرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات ایران خودرو(ساپکو) به مبلغ 215ر10 میلیارد ریال می‌باشد و اظهارنظر سازمان حسابرسی در اثر مفاد این بند مشروط نشده است. »

سهم شرکت ایران خودرو از زیان انباشته گروه تلفیقی در عملکرد شش ماهه امسال مبلغ سه هزار و 31 میلیارد و 595 میلیون و 300 هزار تومان است که حدود دو برابر سرمایه کنونی است.

منبع: فارس

ارسال نظر

گزارش «نسیم آنلاین»: ملت ایران منتظر عذرخواهی دولت روحانی و شخص زنگنه است!

صادرات گازِ مجانی به ترکیه فراموش شد!

دولت بدون تفنگ تحقیر و سرانجام تسلیم خواهد شد/ ما به اصرار دولت‌ها وارد سازندگی شدیم

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تاکید بر اینکه یک دولت بدون تفنگ، توسط دشمنان تحقیر و سرانجام تسلیم خواهد شد،گفت: سپاه فعالیت اقتصادی و انتفاعی نمی‌کند، فعالیت‌های ما در عرصه محرومیت زدایی، سازندگی و خنثی سازی راهبردهای دشمن برای فشار اقتصادی به کشور است.

ممنوعیت سفر، آمریکا را امن‌تر نمی‌کند/ تنش‌زایی آمریکا در سوریه به نفع داعش است

محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توئیتر خود به رفع توقیف ممنوعیت مهاجرتی ترامپ و تنش‌زایی جدید آمریکا در سوریه واکنش نشان داد.

القاعده انتقام شکست را از ساکنان و مناطق غیر نظامی در دمشق می‌گیرد

یک منبع محلی در دمشق در گفتگو با خبرنگار «نسیم آنلاین» با اشاره به عدم موفقیت القاعده در عملیات روز گذشته این تشکیلات در ریف دمشق گفت: تشکیلات تروریستی القاعده بعد از شکست در عملیات مشترک روز گذشته با صهیونیست‌ها با هدف گرفتن انتقام، غیرنظامیان و مناطق مسکونی در دمشق را با عملیات خمپاره‌ای مورد هدف قرار داد که طی آن شماری شهید و مجروح شدند.

مهم‌ترین مطالب سرویس

دستاورد اقتصادی دولت حسن روحانی به باد رفت
نرخ تورم دو رقمی شد/ بانک مرکزی: نرخ تورم به ۱۰.۲ درصد رسید
گران‌فروشی عجیب نخستین خودروی پسابرجامی با هماهنگی مدیران ایران خودرو
ایران خودرو پژو ۲۰۰۸ را ۳۰ میلیون بیشتر از قیمت جهانی به مردم می‌فروشد!
انتقاد رئیس هیات مدیره بانک شهر از راه‌اندازی شایعات درباره شبکه بانکی
نهادهای مسئول با عاملان راه اندازی شایعات و اخبار بی اساس در خصوص شبکه بانکی برخورد کنند
رئیس هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در گفتگو با «نسیم آنلاین»:
برنامه رساندن سهم ایران از کشتیرانی در دریای خزر به ۵۰ درصد محقق نشد!
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین